Hoofdstuk 4 - Noordhoff Uitgevers

advertisement
© 2009 Noordhoff Uitgevers bv
4
Kostenfuncties
V4.4
Plecticom vervaardigt voor het tweede jaar opbergsystemen voor cd’s. Het bedrijf is
afgelopen maand onaangenaam verrast door tegenvallende kostencijfers. In januari
van vorig jaar werden de systemen voor het eerst geproduceerd. Hieronder volgt een
overzicht van de maandelijkse productie en de maandelijkse kosten:
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Productie
2.000
3.000
4.000
6.000
10.000
12.000
8.000
7.000
9.000
11.000
9.500
8.500
Totale kosten
28.900
29.400
27.400
30.200
34.900
38.240
32.600
30.640
33.800
37.100
33.800
31.500
De maanden januari tot en met april moeten beschouwd worden als een
aanloopperiode. Er was sprake van proefproductie en van overmatige uitval.
Op basis van de kostengegevens in juni berekende het bedrijf een gemiddelde
kostprijs per product van €3,19 (€38.240 / 12.000). De productie en afzet in januari
bleef steken op 6.500 stuks en men verwachtte met de kosten uit te komen rond de
€21.000 (6.500 × €3,19). In werkelijkheid kwamen de kosten uit op een bedrag van
€29.200. De verkoopprijs van het product is €4,50.
a
Geef een verklaring voor het grote verschil tussen de verwachte en de werkelijke
kosten van Plecticom.
b Bereken op basis van het eerste jaar de constante kosten per maand en de variabele
kosten per opbergsysteem op grond van de hoog-laagmethode.
Het bedrijf gaat uit van een normale bezetting van 10 000 opbergsystemen per maand.
c
Bereken de kostprijs van een opbergsysteem op basis van de berekening onder b.
d Bereken het bedrijfsresultaat over de maand januari en splits dit in drie delen op basis
van de berekeningen onder b en c.
e
Bereken de determinatiecoëfficiënt voor het antwoord onder b. Wat is de betekenis
van de gevonden uitkomst?
f
Bereken op basis van het eerste jaar de constante kosten per maand en de variabele
kosten per opbergsysteem op grond van de regressieanalyse.
g Waarom kan bij voorbaat gezegd worden dat de determinatiecoëfficiënt beter zal zijn
bij toepassing van de regressieanalyse?
h Bereken de determinatiecoëfficiënt voor het antwoord onder f.
Management accounting – Internetopgaven
1
Download
Random flashcards
Create flashcards