THEMA 3: behoud van energie - sleutels

advertisement
QUARK_4-Thema-03-behoud-van-energie - sleutels
Blz.
1
THEMA 3: behoud van energie - sleutels
Vraag-1) [les-A] voedselpakket
Een voedselpakket wordt gedropt vanuit een helikopter die stabiel vliegt op een hoogte van 30
m. Stel dat de luchtweerstand verwaarloosbaar is. De snelheid van het pakket op een willekeurige hoogte h boven het aardoppervlak kan berekend worden met de formule:

<A> v  2. g. 30 m  h

<B> v 
2g. 30 m  h  <C> v 
g. 30 m  h
2
<D> v 
2g. 30 m  h 
Oplossing:
Vraag-2) [les-A] minigolfbaan
Op een minigolfbaan wil je een bal tegen een helling omhoog slaan tot in het punt A dat 1,2 m
hoger ligt. De massa van de bal is 85 g. De wrijving is verwaarloosbaar. Door de slag krijgt de
bal een snelheid van 7,0 m/s. Zal hij tot in het punt A geraken? Verklaar je antwoord.
Oplossing:
Vraag-3) [les-A] vliegtuig-rem
Een vliegtuig met een massa van 23 ton landt met een snelheid van 65 km/h op een
vliegdekschip. Het wordt afgeremd door een verend net waarvoor de grafiek hiernaast geldt.
a) Bereken de kinetische energie van het vliegtuig als het landt.
b) Hoe ver rekt het net uit?
Oplossing:
Vraag-4) [les-A] Annelies
Een trap bevat 22 treden met elk een hoogte van 15 cm. Annelies heeft een massa van 55 kg en
rent in voile vaart de trap op. Na 3,1 s is zij boven.
a) Bereken de toename van de potentiele gravitatie-energie.
b) Bereken haar vermogen.
Oplossing:
Vraag-5) [les-A] Annelies
De veer van een speelgoedgeweertje heeft een veerconstante van 4,50.10² N/m en is 8,0 cm
ingedrukt. Een houten pijltje van 25,0 g wordt met dit geweertje verticaal omhoog geschoten en
bereikt een hoogte van 5,00 m. Bereken het rendement van de energie-omzetting.
Oplossing:
Download