Voorbeeld 1 proefwerk VWO G (evenwicht) 2016

advertisement
Toets Technologie
Klas: 3 VWO
Datum: maart 2016
Stof: Module 11 Krachten onderdeel G Evenwicht
Aantal vragen: 4
Totaal aantal punten: 40
1) Verklaar alle antwoorden met een berekening (laat gebruikte formule zien)
en/of constructie.
2) Constructies en/of grafieken teken je met liniaal en potlood.
3) Gebruik van een rekenmachine en/of kladblaadje is toegestaan.
4) Indien de zwaartekrachtversnelling van de aarde niet bij de opgave vermeld is, kan men
deze 10 N/kg veronderstellen.
Let op: de tekeningen op dit blaadje zijn niet op schaal
10P
Opgave 1 Huiswerk
a] Bereken in de hiernaast staande situatie de arm.
b] De hiernaast staande hefboom is in evenwicht, de
massa van de hefboom wordt verwaarloosd. Bereken
de X
c] De reactiekracht in het steunpunt is 5 N omhoog. De
massa van de hefboom wordt verwaarloosd
- Bereken de onbekende kracht F.
- Bereken de afstand X.
10P
Opgave 2 Biceps
Hiernaast is een afbeelding van een arm met enkele
afmetingen. De persoon in de tekening houdt een halter met
een massa van 16 kg vast.
Bereken hoe groot de kracht in de biceps moet zijn om deze
halter in de getekende positie te houden.
Z.O.Z.
10P
Opgave 3 Bank optillen
Hiernaast is een 5m lange bank met een
massa van 20 kg afgebeeld.
Op twee meter vanaf de linkerkant zit een
persoon met een massa van 40 kg.
Je wilt deze bank aan een van de uiteinden
optillen (het andere uiteinde blijft op de
grond)
a] Welk uiteinde kies je om op te tillen en
waarom?
b] Bereken de kracht die je moet uitoefenen op het rechteruiteinde om de bank op te
tillen.
c] Bereken de reactiekracht in het steunpunt.
10P
Opgave 4 Autokrik
In de tekening hiernaast staat een man die zijn auto een
beetje wilt kantelen, om zo een band te kunnen wisselen.
a] Bereken welke kracht hij minimaal moet uitoefenen om
de auto aan één kant op te kunnen tillen.
Nu wilt hij hetzelfde doen met behulp
van een blokje en een balk. Hij wil dit
doen door op het uiteinde van de
balk, welke een massa van 15 kg
heeft, te gaan staan.
b] Bereken op welke afstand, vanaf
de auto, het blauwe blokje
maximaal geplaatst kan worden.
Download