Opgave 1

advertisement
Oefenopgaven natuurkunde klas 4: Kracht en Moment
ANTWOORDEN: zie www.natuurkunde.nl, leerling, oefenen, op onderwerp, kracht en moment, de opgaven
Moment 2, Moment 3, Eenvoudige hijskraan en Evenwicht.
Het is toegestaan ook de andere opgaven te bekijken!
Opgave 1 koord
Een voorwerp van 20 kg hangt in het midden van een 4,0 m lang koord
waarvan de uiteinden op gelijke hoogte worden gehouden. De afstand
tussen de uiteinden van het koord is 3,0 m.
• a Maak een tekening en bereken de spankracht in het koord.
Opgave 2 Spin
Een spin van 75 mg hangt aan een draad; α = 110 º. Zie de tekening.
• a Bereken de spankrachten.
De draad knapt bij 9.10-4 N.
• b Hoe groot mag α zijn?
Opgave 3 Eenvoudige hijskraan
De kracht die ervoor zorgt dat een zwaar voorwerp door een hijskraan wordt opgetild of wordt neergelaten kan
eenvoudig in beeld worden gebracht. Deze opgave hanteert eenvoudige getallen en gaat uit van een eenvoudige
situatieschets. Er zijn echter vele toepassingen te vinden in de techniek waar sprake is van krachten en een
helling.
De hijskraan wordt voorgesteld door twee massa's. De linkermassa stelt
de last voor en de rechter vertegenwoordigd de motor die de last laat
dalen of stijgen. Verder doen we net alsof de vaste katrol vrijwel
wrijvingsloos ronddraait. Beide massa's hebben in dit model een massa
van 1,0 kg. Q=30°. Bereken de verplaatsing van de rechter massa na 2
seconden.
Opgave 4 Evenwicht
De getekende horizontale homogene balk heeft een massa van 15,0 kg.
De balk is scharnierend bevestigd aan de verticale staven 1 en 2 bij de
scharnierpunten S. De tekening is op schaal.
• a Bereken de kracht van elk van de staven op de balk en teken elke kracht op
de balk in de tekening.
Bron: www.natuurkunde.nl
317566783
Download