Examen_Externe_Financiële_verslaggeving2016

advertisement
Examen Externe Financiële verslaggeving
Vennootschapsboekhouden
Vraag 1: boekingen ivm directe oprichting
Vraag 2: boekingen ivm winstverdeling met kapitaal dat niet volledig volstort was en een
overgedragen verlies.Bereken de intrinsieke waarde van aandelen. = EV/#aandelen = 973,5
Moet de nominale waarde van aandelen overstempeld worden bij aflossing van kapitaal uit de
winst..? Nee, nominale waarde wijzigt niet.(? niet zeker)
Kan er winst uitgekeerd worden? Bereken.
Geef de berekening van het dividendbedrag dat uitgekeerd wordt. (Er waren ook oprichtersbewijzen,
moest je niks mee doen?)
Doe de nodige boekingen (extra boekingen: reserve voor voorzienbare verliezen in de toekomst
aanleggen en dividenden opsplitsen in RV en het werkelijk bedrag)
Meerkeuzevraag 2: bereken wat er op de rekening 5550 komt te staan bij een kapitaalverhoging... (je
moest het bedrag van de kapitaalverhoging opsplitsen in nominale waarde en daar 80% van nemen
en de uitgiftepremies (= verschil kapitalisatie ­ nominale waarde) moeten voor 100% volgestort zijn
a) 40.000.000
b) 40.600.000
c)
d)
Meerkeuzevraag 3: Obligatielening van 100000 (500 obligaties van 200 euro) voor 5 jaar, 4%
couponintrest. Disagio 96% en terugbetaalbaar met agio 106%. Bereken de theoretische
aflossingssom in jaar 2, annuiteit van 262.000.
a) 23120,00
b) 23100,00
c) ,54
d) 222600
Meerkeuzevraag 4: inkoop eigen aandelen, welke stelling is correct?
a) De AV moet altijd toestemming geven (fout)
b) eerst moeten alle aandelen volstort zijn
c) iedere intekening mag voor max 20% van het geplaatst kapitaal zijn
d)
Meerkeuzevraag 5: stellingen over CVBA, CVOA en de verschillen met NV
Analyse van de jaarrekening
Meerkeuzevraag 2: Welke uitspraak is correct
a) als Roe > ROA is financiering met VV aan te raden
b) A heeft betere kapitaalstructuur dan B als PV meer uit schulden bestaan
c) EBITDA verhogen door van degressieve naar lineaire afschrijvingen te gaan
d) bij een dienstenonderneming zal de current ratio sterk van de acid ratio verschillen
Meerkeuzevraag 4: Als een investering gefinancierd wordt enkel door liquide middelen:
Download