INDELING LESSEN VOOR GETALBEGRIP EN MAATKENNIS

advertisement
INDELING LESSEN VOOR GETALBEGRIP EN MAATKENNIS
1. Tellen en verdelen
natuurlijke getallen (aantallen en volgnummers), deelbaarheid, priemgetallen, ggd en kgv
2. Meten en lengtematen
metrieke stelsel, lengtematen, decimale getallen
3. Notatie en nauwkeurigheid
Breuken, omzetten naar decimale getallen, afronding, wetenschappelijke notatie, significantie (?
niet de regels, wel het begrip?)
4. Omtrek, oppervlakte en schaal
5. Inhoud
6. Vergroten en verkleinen
7. Tijd, gewicht, temperatuur, energie
8. Alles op een rijtje
getalstelsels en getallenlijn, “alles door elkaar” met bijv. een afschrift van telefoonabonnement,
technische specificatie van een scooter, ...
Download