Grote getallen

advertisement
Grote getallen
Grote getallen zijn vaak lastig uit te
spreken, daarom zetten we ze in
groepjes van drie.
• Bv: Niet 2367196393
Maar 2 367 196 393
(2 miljard 367 miljoen
196 duizend 393)
Vaak worden grote getallen met het
woord miljoen, miljard of duizend
geschreven.
• Bv
37 582 137 = 37,6 miljoen
(vaak 1 of 2 decimalen achter de komma)
en 28 270 = 28 duizend
en 7 594 308 124 = 7,6 miljard
Nu maken opg 2 t/m 6
Machten van 10
• 100 = (10 x 10) = 102
• 1000 = (10 x 10x 10) = 103
• 100 000 = (10 x 10 x 10 x 10 x 10) = 105
Nu kun je 6 miljoen met een macht van 10
schrijven:
6 x 1 000 000 = 6 x 106
4,1 miljard = 4,1 x 109
En andersom
• 2,9 x
=
(2,9 x 100 000=) 290 000
Nu maken 8-9-10-11-12-13-14
5
10
Wetenschappelijke notatie
….
10
• Dit is een notatie met x
5
• Dus 2,9 x 10 is een
wetenschappelijke notatie !!!
• Die begint met een komma getal,
maar………..er mag maar één cijfer
voor de komma staan en dit cijfer
mag geen 0 zijn!!
Voorbeelden
• Schrijf in de wetenschappelijke notatie en
rond het eerste getal af op 1 decimaal
3 567 028 000 =
3,6 x 109
23125 =
2,3 x 104
En…….andersom
• Schrijf voluit
6,2 x 106 =
6 200 000
8,42 x 105 =
842 000
Maken 15 t/m 19
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards