Matrix 1 Blok 20.1 Verkenning van uiterlijk en functionaliteit

advertisement
Matrix 1 Blok 20.1
Verkenning van uiterlijk en functionaliteit
Competenties
20.1.6
weet waar getallen voor gebruikt worden
20.1.5
20.1.4
legt de getallen van 1 t/m 20 in de juiste
volgorde
kan zonder ondersteuning hardop tellen tot 20
20.1.3
benoemt getallen tot 20
20.1.2
onderscheidt losstaande cijfers van de in een
getal samengevoegde cijfers ; 1...1 versus 11
ziet de uiterlijke overeenkomst van de getallen
11 t/m 20 met de getallen van 1 t/m 10
20.1.1
Kernactiviteiten
- verkenning van de relatie tussen de getallen tot 10
en tot 20 (het verschil tussen 1 2 en 12)
- speelse activiteiten met getalkaartjes 20
Matrix 1 Blok 20.2
Verkenning van inhoud en structuur
Competenties
20.2.6
kent de getalstructuur tot 20
20.2.5
kan ordeningspatronen voortzetten
20.2.4
20.2.3
brengt zelf structuur aan om greep te krijgen op
een onoverzichtelijke hoeveelheid tot 20
zet turfstreepjes in dynamische telsituaties
20.2.2
kan aantallen tot 20 vergelijken en ordenen
20.2.1
telt hoeveelheden tot 20 correct (resultatief
tellen)
Kernactiviteiten
- met structuur greep krijgen op hoeveelheden
(Robbie de Rover)
- verkenning getalstructuur (Simon de Rekenslang)
- winkeltje spelen met (blad) goud en
contextkaartjes
- rekenen met eierdozen en rekentafel
Matrix 1 Blok 20.3
Werken met (getal)relaties
Competenties
20.3.5
20.3.4
20.3.3
20.3.2
20.3.1
vult vlot getallen aan tot 20 (binnen 5
seconden)
maakt met kale getallen samenstellingen en
splitsingen van 2 of meer getallen (min. tot 20)
betaalt, wisselt en geeft geld terug; bij koop- en
verkoopsituaties met hele euro's (min. tot 20)
maakt m.b.v. splitsstroken samenstellingen en
splitsingen van 2 of meer getallen (min. tot 20)
meet voorwerpen met een (20-)cm-strook en
kan de meetresultaten vergelijken
Kernactiviteiten
-
wegen, betalen met bouwstenen: 1,2,5,10
splitsen en samenstellen van getallen tot 20
van meten naar rekenen op de lege getallenlijn
speelse activiteiten met getalbeeldkaartjes;
relaties leggen tussen verschijningsvormen
Matrix 1 Blok 20.4
Formele opgaven
Competenties
20.4.6
20.4.5
20.4.4
20.4.3
20.4.2
20.4.1
(lange termijn): heeft sommen tot 20
gememoriseerd (3 seconden)
heeft sommen tot 20 geautomatiseerd (10
seconden)
kan antwoorden van sommen tot 20 snel
inschatten
gebruikt efficiënte strategieën bij het oplossen
van sommen tot 20
lost sommen tot 20 op m.b.v. een kladblaadje
vertaalt een concrete situatie naar een optel- of
aftreksom (en omgekeerd)
Kernactiviteiten
- verkenning stapsgewijze berekening (lege
getallenlijn; regelgewijs handelingsverslag)
- ontwikkeling hoofdrekenvaardigheden vanuit goed
ontwikkeld getalbegrip (somspinnen)
- gebruik van de ZRM als controlemiddel
- basale sommen op tempo oefenen
Download