Arrangementkaart VSO vaardigheid Groep: V3 Leerlijn: rekenen

advertisement
Arrangementkaart VSO vaardigheid
Arrange
ment
Extra
Basis
C
Niveau
leerlijn
12
10
6
Groep: V3
Leerlijn: rekenen
Concreet leerdoel
Oriëntatie en bewerkingen van getallen tot 1000
Maakt optelsommen en aftreksommen tot 100
Maakt optelsommen met getallen t/m 5
Maakt aftreksommen met getallen t/m 5
Tellen tot 20
Weet dat gebeurtenissen aan een tijd gekoppeld kunnen worden.
Methode en materialen
en organisatie
Maatwerk blauw 3
Maatwerk oranje 2
tijd en geld de Rekenboog 100
Toetsing
(wanneer/hoe?)
cito rekenen
zml
leertijd
Rekenboog niveau 6
cito rekenen
zml
2 keer
per
weel
half
uur
cito rekenen
zml
2 keer
per
weel
half
uur
Time-timer
Dagactiviteiten bord
Rekenmaterialen, dobbelstenen
2 keer
per
week
half
uur
Ordent biljetten op uiterlijke kenmerken
Weet dat je voor 1 euro/2 euro meer krijgt dan voor het kleingeld
Intensief
C
5
Betaalt gepast met het juiste bedrag mee (telt mee met 1 en 2 euromunt
Wat meer zelfstandig bij het maken van
de sommen. Veel instructie nodig
Sommen: Oriëntatie in de getallen t/m 10 oefenen met de getallen t/m 10
Rekenboog niveau 5
Kent de begrippen evenveel ,meer, minder meest minst
Time-timer
Dagactiviteiten bord
Rekenmaterialen, dobbelstenen
Smartboard met instructieklok
Weet dat gebeurtenissen aan een tijd gekoppeld kunnen worden.
Geld: benoemt munten van 1 en 2 euro
Vergelijkt munten en biljetten
Wat meer zelfstandig bij het maken van
de sommen. Veel instructie nodig
Download