De Romeinse cijfers

advertisement
Werkblad
N° 101.907
com
De Romeinse cijfers
De Romeinse cijfers zijn afkomstig uit het oude Rome. Ze worden nog steeds voor speciale doeleinden en nummers gebruikt. Voor het schrijven van natuurlijke getallen gebruikte men in deze
tijd, de Latijnse letters I, V, X, L, C, D, M.
Elke letter staat voor een ander nummer:
I
V
X
L
C
D
M
1
5
10
50
100
500
1000
De rekenregels:
• Het cijfer dat de grootste waarde heeft, staat aan de linkerkant:
XI = 11
XV = 15
MC = 1100
• De waarde van de getallen van de individuele letters worden opgeteld:
CXI = (100 + 10 + 1) = 111
MCXV = (1000 + 100 + 10 + 5) = 1115
• Er mogen slechts maximaal drie dezelfde letters naast elkaar staan:
III = 3
VVV = 15
CXXX = 130
JI
© Aduis
• Wanneer een cijfer met de kleinste waarde voor een teken met een grotere waarde staat, wordt
deze ervan afgetrokken:
XC = (100 - 10) = 90
VL = (50 - 5) = 45
De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.
Download