Lezen in groep 3

advertisement
Lezen in groep 3
Beste ouders,
Lezen is en blijft dé belangrijkste vaardigheid die uw zoon of dochter op de
basisschool leert. Lezen is de basis, bijvoorbeeld voor vakken als schrijven en
rekenen. Uit onderzoek blijkt dat ondanks goed lesmateriaal toch een kwart van
de kinderen de basisschool verlaat met een leesachterstand. Dit wordt voor een
belangrijk deel veroorzaakt doordat kinderen te weinig oefenen met lezen. En
juist daarom is het zo belangrijk dat uw kind óók thuis met plezier
leest.
Op de meeste basisscholen leren kinderen in groep 3 lezen. Veel
ouders willen thuis met hun kind daarop inspelen. Houd daarbij
rekening met de volgorde waarin uw kind op school de letters
leert. Op school zijn de afgelopen weken de nodige woorden en
letters aangeboden. De kinderen kunnen met de geleerde letters al behoorlijk
wat woorden lezen. In het volgende boekje dat uw kind heeft meegenomen staan
een groot aantal structuurrijtjes met woorden (uit “Veilig & Vlot”) die we op
school regelmatig oefenen. Om het leesproces te bevorderen is het nodig dat de
kinderen deze woorden na verloop van tijd vlot kunnen lezen. Dat vergt veel
oefening! Vandaar dat we u vragen ook thuis hier aandacht aan te besteden. Laat
uw kind regelmatig een aantal rijtjes hardop oefenen. Oefening baart immers
kunst !
Enkele tips hierbij:
Belangrijk is de manier waarop u de letters uitspreekt. Spreek bij het lezen met
uw kind de letters niet uit zoals u dat doet wanneer u het alfabet opzegt, maar
als in de onderstaande voorbeelden;
a geen aa, maar als in tak
aa als in maan
b geen bee maar bu, met een bijna onhoorbare u
e geen ee, maar als in zes
ee als in teen.
f geen ef, maar fff
g geen “gee”, maar ggg
h geen haa, maar hu, met een bijna onhoorbare u
i geen ie, maar als in vis
ie als in fiets
j geen “jee”, maar j
k geen “kaa”, k
l geen “el”, maar l
m geen “em”, maar mmm
n geen “en”, maar nnn
o geen oo, maar als in hok
oo als in roos
p geen “pee”, maar p
r geen “er”, maar rrr
s geen “es”, maar sss
t geen “tee,” maar t
u geen “uu”, maar als in bus
v geen vee, maar vvv
w geen “wee”, maar w
z geen zet, maar zzz
Als uw kind moeite heeft met een bepaald woord, kunt u vragen om eerst de
letters van het woord afzonderlijk te lezen, bijvoorbeeld r-oo-s (hak beweging
maken: hakken) en daarna de letters van dat woord aan elkaar te plakken en het
hele woord vloeiend te lezen; roos
Meer leestips voor groep 3:
Er zijn in de boekhandel en de bibliotheek veel boekjes die u helpen om in te
haken op het leesonderwijs in groep 3. Op de boekjes staat dikwijls vermeld
‘geschikt’ voor na 3 weken , 6 weken, 9 weken leesonderwijs. Ook wordt het
niveau van de boekjes vaak met een AVI-niveau aangeduid. Houd rekening met
die aanduiding: in het algemeen geldt dat boekjes met de aanduiding AVI –1 rond
Kerstmis geschikt zijn. AVI-2 rond Pasen en aan het einde van groep 3 kunnen de
meeste kinderen AVI-3 lezen.
Hoe kan ik het lezen thuis stimuleren?
Hoe meer goede en uitdagende boeken kinderen om zich heen
hebben, hoe meer ze lezen. Lezen wordt daardoor ook steeds
leuker. Dit geldt niet alleen voor school, maar zeker ook voor
thuis. Zorg ervoor dat uw kind plezier houdt in het lezen.
Veel kinderen die snel in staat zijn het lezen en schrijven onder de knie te
krijgen, blijken vaak te zijn voorgelezen. Ook als u zelf veel leest, heeft dat
een gunstige invloed op het leesgedrag van uw kind. Veel (voor)lezen stimuleert
het taalgevoel van een kind. Het krijgt er een grotere woordenschat door. Toon
belangstelling voor de vorderingen van uw kind door af en toe mee te kijken en
vragen te stellen. Laat uw kind zelf een boek uitzoeken en probeer daarbij zo
veel mogelijk aan te sluiten bij wat uw kind op school heeft geleerd.
We wensen u samen met uw zoon/dochter veel “leesplezier” toe!
Nicolette Avôt
Jurgen de Kok
Download