Dictee Nederlands hoofdstuk 4 (20551)

advertisement
Dictee Nederlands hoofdstuk 4: 18 t/m 25
18: werkwoorden
Persoonsvorm
Voltooid deelwoord
Infinitief
Die veranderd in tijd
Hebben, zijn of worden
staat in de zin.
het hele ww
o.t.t
1. pak de stam van het
ww
2. vervang die door lopen
o.v.t
1. doe het hele ww – en
2. kijk of de laatste letter
in ’t ex kofschip zit. Het
gaat om de rode letters.
3. ja => t op het einde
1. doe het hele ww – en
Nee => d op het einde
2. kijk of de laatste letter
in ’t ex kofschip zit. Het
gaat om de rode letters.
3. ja => te(n) op het einde
Nee => de(n) op het einde
Bij klank veranderende ww hoor je hoe je het moet schrijven
19: het liggend streepje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bij twee klinkers
Het ontstaan van letterverwarring
Volledige naam van gehuwde vrouwen
Tussen gelijkwaardige delen: café-restaurant
Samenstelling met letters, cijfers en andere tekens en samenstellingen met Sint of St.
Na aantal voorvoegsels en vóór een aantal achtervoegsels
Woorden met meer dan 1 streepje
Achttiende-eeuws
Antigifmiddel
Diploma-uitreiking
Drive-in restaurant
50 euro biljet
Ex-waterpoloër
FNV-lidmaatschap
Giro-overschrijving
Ham-kaasbroodje
Ik-tijdperk
Leerling-verpleegkundige
Mede-eigenaar
Mevrouw Van der MeerBouazza
Mini-jurk
Nek-aan-nekrace
Niet-rokenafdeling
Openhuisdag
Opinieonderzoek
Paard-en-wagen
Pistache-ijs
Pro-Russisch
Radioactief
Sint-Hubertus
Skiles
Ski-instructeur
Solo-instrument
Station Naarden-Bussum
Taxionderneming
Tweede Kamer zitting
V-hals
20: het trema
1. Letterverwarring
2. Getallen
3. Géén trema in worden die overgenomen zijn soms
4. Géén trema als het woord niet verkeerd kan worden gelezen
Archaïsme
Elektricien
Lawaaiig
Beïnvloeding
Gerecreëerd
Officieel
Bingoën
Gevarieerd
Tweeëntwintig
Cafeïne
Hygiënisch
Vacuüm
Coördinator
Intuïtie
Verfraaiing
21: de apostrof
1. Meervoud zelfstandig naamwoorden op –a, i, -o, -u of –y (met daarvoor een
medeklinker)
2. Meervoud letters en afkortingen
3. Verkleinwoorden van letters, afkortingen of cijfers en van woorden met een y (met
medeklinker ervoor)
4. Bij een achtervoegsel
5. Woorden die bezit aanduiden
6. Woorden waar letters zijn weggelaten
65+’er
A’s
’s avonds
Diskjockeys
Max’ familie
’s-Hertogenbosch
Hobby’s
Pc’s
Sms’je
IJslolly’s
Piano’s
’t was verassend
22: lastige gevallen met een l-klank
Milieu-inspecteur
Onmiddellijk
Alinea
Sollicitatiebrief
Aluminium
Balustreerde
Adellijke
Middellandse Zee
Gedesillusioneerde
Grill
Illuminatie
Installeren
Invalidenparkeerplaats
Kolossaal
Millennium
Millimeter
Parallelweg
Salamander
Satellietfoto
Weliswaar
Deformeren
Perforeren
Respecteren
Transplanteren
Verbannen
23: lastige gevallen met l-klank
Alimentatie
Allriskverzekering
Balanceerde
Bulldozer
Calorie
Galopperen
24: woorden
Arrangeren
Componeren
Documenteren
25: woorden
Artotheek
Grafische kunst
Beeldende kunst
Celebrity’s
Charter
Coulissen
Elitaire
Fuseren
Stadium
Homogene
Heterogene
Irreële
Materiële schade
Polis
Recente
Download