Puzzel bij Op verhaal komen 2, hoofdstuk 4

advertisement
Puzzel bij Op verhaal komen 2, hoofdstuk 4: Verhalen vertellen
Uitleg van de opdracht
1. Schrijf de woorden op die bij de
omschrijvingen en vragen
horen. Het getal dat tussen
haakjes achter de omschrijving
staat, vertelt je hoeveel letters
het woord telt. Let op! De ij telt
als twee letters!
2. Zoek de woorden op in het
woordveld.
3. Zet de overgebleven letters
achter elkaar. Zo vind je de
oplossing van deze puzzel.
Oplossing:
________________________
S
R
E
N
O
L
G
A
D
G
W
L
E
N
V
V
I
T
O
L
L
E
N
A
A
R
V
O
L
E
E
R
V
E
R
H
A
L
E
N
E
H
G
A
R
V
A
D
E
R
S
G
L
W
N
C
N
S
J
L
I
S
H
E
I
W
E
O
V
I
I
N
R
N
O
E
N
T
N
I
B
O
E
R
T
J
K
E
I
R
R
R
E
J
A
R
E
E
S
G
E
D
O
A
E
J
K
N
R
D
L
J
A
I
E
Z
H
L
L
N
J
G
A
E
E
T
L
E
E
M
U
E
A
E
I
A
P
N
V
J
E
L
R
R
S
S
E
J
L
A
O
E
I
I
B
A
P
R
I
E
S
T
E
R
E
V
E
P
B
S
N
E
K
R
A
V
G
D
D
E
T
S
________________________
1. Beelden zeggen vaak meer dan … (7)
_________________
2. Het verhaal van de blinden en de olifant leert ons
dat iedereen zijn eigen … heeft. (8)
_________________
3. Een ander woord voor ‘gelijkenis’. (7)
_________________
4. Een bekend verhaal is dat van de … zoon. (8)
_________________
5. De zoon vraagt zijn erfdeel op en gaat op … (4)
_________________
6. Pas als hij tussen de … zit, (7)
_________________
7. krijgt hij … (5) en gaat terug naar zijn … (5) ___________, ___________
8. De oudste zoon is … op het feest dat de jongste krijgt. (7) ____________
9. Mensen die voor een dag werk krijgen, zijn … (9)
_________________
10. De landeigenaar laat mensen werken in zijn … (9) _________________
11. Iedereen krijgt precies … betaald. (8)
_________________
12. Een bekend verhaal is dat van de … Samaritaan. (11) _______________
13. Een man reist hierin van Jeruzalem naar … (7)
_________________
14. Eerst komt er een … langs. (8)
_________________
15. Daarna loopt er een … voorbij. (6)
_________________
16. Zo zou je gelijkenissen ook kunnen noemen. (12) _________________
17. Het beroep van Zacheüs. (9)
_________________
18. Deze man gaat bij Zacheüs eten. (5)
_________________
19. Tollenaars waren mensen die … moesten innen. (9) _________________
20. Een ander woord voor ‘parabel’. (10)
_________________
Download