Usquert, 4 oktober 2012 Beste ouders/verzorgers, Uw kind zit al

advertisement
Usquert, 4 oktober 2012
Beste ouders/verzorgers,
Uw kind zit al weer ruim vier weken op school en heeft al weer heel wat geleerd. Vorige week
hebben we kern 1 van onze leesmethode “ Veilig leren lezen” afgesloten met een toets. In het rode
schrift dat uw kind vandaag meeneemt naar huis staan achterin drie van zulke toetsen ( de zgn.
controletaken).
Met behulp van controletaak 1 kunnen we nagaan of de kinderen losse klanken kunnen
samenvoegen tot een woord ( je zegt een woord in stukjes r/aa/m, de kinderen zetten een kring om
het plaatje dat erbij hoort. Het is een heel belangrijke voorwaarde om te kunnen gaan lezen. Met
behulp van controletaak 2 kunnen we nagaan hoe het met de letterkennis gesteld is. De letters m, r,
v, s, p, e, i en aa
worden hier getoetst. Controletaak 3 geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen
van woorden die bestaan uit bekende letters. De laatste opdracht is iets moeilijker.
Bij de twee eerstgenoemde controletaken horen fouten een uitzondering te zijn. We hebben ook de
controlekaart van Veilig en Vlot afgenomen. Dat is een kaart met woordjes, samengesteld uit de
aangeleerde letters. De kinderen mogen één minuut woordjes lezen, deze toets geeft een zeer goed
beeld van de leesvorderingen van uw kind.
Deze week zijn we begonnen met kern 2. Het thema is “ Mijn lijf”.
Op het internet zijn twee leuke sites w.b. het lezen:
www. veiliglerenlezen.nl ( de oudersite) en www. leesdas.nl
Op de informatieavond hebben we verteld dat van elke nieuw aangeboden leesletter ook de
schrijfletter meteen wordt aangeleerd.
In het rode werkschrift zit o.a. ook een schrijfkaart voor de ouders die op die avond afwezig waren.
Alle kinderen krijgen regelmatig de rijtjes met woorden van Veilig en Vlot mee naar huis om te
oefenen.
U merkt snel genoeg of dat nog flink geoefend moet worden.
Dagelijks een kort moment van oefenen is beter dan lange tijd achter elkaar. Mocht u hierover
vragen hebben dan kunt u altijd bij ons terecht.
Met vriendelijke groeten, Janet en Marjan
Download