handelingsplan

advertisement
Daniel (6 jaar)
Groep 3, technisch lezen
12-10-2014
REDEN VAN AANMELDING / ANALYSE PROBLEEM
Daniël scoort onvoldoende op de toetsen aan het eind van kern 1.
Controletaak 1, auditieve analyse: 7 fout (van de 8)
Controletaak 2, letterkennis: 2 fout (van de 12) i, e
Controletaak 3, synthesewoorden lezen: 5 fout (van de 8)
Controletaak leesboekje blz 16: tegen de e zegt hij i
de synthese woorden allemaal fout,
de wisselrijtjes 2 van de 4 rijtjes goed
de 5 zinnetjes: 3 goed
Daniël kan de woorden wel goed hakken, de meeste letters benoemt hij goed, maar het plakken
lukt helemaal niet. Hij hoort niet met welke letter het woord dan moet beginnen en ook de laatste
letter weet hij dan niet.
LEERDOELEN IN OBSERVEERBAAR GEDRAG
aan het einde van kern 2 moet hij het plakken beheersen of in ieder geval moet er verbetering
zichtbaar zijn. Dus betere scores op de controletaken en ook het leesboekje blz 16.
LEERINHOUD
Synthese woorden oefenen uit het Veilig en Vlotboekje (kern 1 intensief herhalen en ook kern 2).
Dat zal iedere dag met de leerkracht geoefend worden.
Verder zal er ook op het gehoor geoefend worden (auditieve analyse), b.v. wat zeg ik b-oo-m. Dat
woord moet dan geplakt worden.
Letters flitsen, zodat hij daarop niet uit zal vallen.
PEDAGOGISCHE EN DIDACTISCHE AANDACHTSPUNTEN
Er wordt apart met Daniel geoefend.
Zoveel mogelijk positief benaderd, zodat hij het gevoel krijgt dat hij het kan en dat hij vooruit
gaat.
En hij moet plezier in lezen houden.
Thuis gaat zijn moeder in het tijdschrift Maan Roos Vis de geleerde letters en woorden herhalen.
GEBRUIKTE MATERIALEN
Veilig en Vlotboekje
Woordendoos
Letterkaartjes
EVALUATIE DOOR MIDDEL VAN / DATUM
toetsen aan het einde van kern 2 en kern 3 (begin oktober en half oktober 2011)
EVALUATIE RESULTATEN
26 oktober 2011 resultaten herfstsignalering (einde kern 3)
Controletaak 1, auditieve analyse: 0 fout
Controletaak 2, letterkennis: 1 fout (b)
Controletaak 3, synthesewoorden lezen: 0 fout
Controletaak leesboekje blz 16:
letters lezen: 0 fout, snelheid 19 sec. (vold.)
de synthese woorden: 0 fout, 43 sec (vold.)
de wisselrijtjes: 0 fout , 67 sec (vold.)
de 5 zinnetjes: 0 goed, 75 sec (vold.)
Daniël heeft erg veel vooruitgang geboekt. Het hakken en plakken beheerst hij nu helemaal. Hij
maakt geen foutjes in het lezen. Ook het tempo is voldoende. Sommige woorden spelt hij zelfs niet
meer!
We blijven Daniël wel goed in de gaten houden, maar verwachten met het lezen geen problemen
meer.
Lara (5 jaar)
Groep 3, technisch lezen
12-10-2014
REDEN VAN AANMELDING / ANALYSE PROBLEEM
Lara scoort op haar schriftelijke controletaken aan het einde van kern 1 ruim voldoende, alleen bij
controletaak 1, auditieve analyse maakt ze 2 fouten (van de 8)
Controletaak leesboekje blz 16 gaat moeizaam
letters: de e weet ze niet
de synthese woorden: 4 fout
de wisselrijtjes 1 van de 4 rijtjes fout
de 5 zinnetjes: 4 goed
Lara kan de woorden wel goed hakken, de meeste letters benoemt zij goed, maar het plakken gaat
heel traag of lukt helemaal niet. Zij hoort niet met welke letter het woord dan moet beginnen en
ook de laatste letter weet zij dan niet.
LEERDOELEN IN OBSERVEERBAAR GEDRAG
aan het einde van kern 2 moet zij het plakken beheersen of in ieder geval moet er verbetering
zichtbaar zijn. Dus betere scores op de controletaken en ook het leesboekje blz 16.
LEERINHOUD
Synthese woorden oefenen uit het Veilig en Vlotboekje (kern 1 intensief herhalen en ook kern 2).
Dat zal iedere dag met de leerkracht geoefend worden.
Verder zal er ook op het gehoor geoefend worden (auditieve analyse), b.v. wat zeg ik b-oo-m. Dat
woord moet dan geplakt worden.
Letters flitsen, zodat hij daarop niet uit zal vallen.
PEDAGOGISCHE EN DIDACTISCHE AANDACHTSPUNTEN
Er wordt apart met Lara geoefend.
Zoveel mogelijk positief benaderd, zodat zij het gevoel krijgt dat zij het kan en dat zij vooruit gaat.
En ze moet plezier in lezen houden.
GEBRUIKTE MATERIALEN
Veilig en Vlotboekje
Woordendoos
Letterkaartjes
EVALUATIE DOOR MIDDEL VAN / DATUM
schriftelijke controletaken en leesboekje blz 16 aan het einde van kern 2 en kern 3 (begin oktober
en half oktober 2011)
EVALUATIE RESULTATEN
26 oktober 2011 herfstsignalering (einde kern 3)
controletaak 1, klankpositie bepalen: 12 fout van de 20
controletaak 2, letterkennis: 0 fout
controletaak 3, synthesewoorden lezen, 3 fout van de 8 (b/d)
leesboekje blz 16:
letters lezen, 1 fout, snelheid 12 sec. (vold.)
synthesewoorden lezen, 1 fout, snelheid 19 sec. (vold.)
wisselrijtjes lezen, maakt foutjes in 2 rijtjes, 3 woorden van de 15 fout, snelheid 57 sec. (b/d)
zinnen lezen, 1 woordje fout, van de 21, snelheid 84 sec, (onvoldoende)
Lara heeft duidelijk vooruitgang geboekt. Ze beheerst het hakken en plakken nu volledig. Wel blijft
het voor haar erg moeilijk om de klankpositie te bepalen van een letter. Hier zal nog extra mee
geoefend worden.
De b en d haalt ze nog door elkaar. Blijkt dit een hardnekkig probleem te zijn dan zullen we met
haar het plan 'b/d van Veilig Leren Lezen' uit gaan voeren.
De letters heeft ze goed geautomatiseerd, ze leest ze heel vlot op. Ook de synthesewoorden gaat
vlot.
Het verhaaltje, 5 zinnen kost haar meer tijd. Het lijkt of de concentratie weg is. Dit merkten we
tijdens het extra oefenen met Lara ook. Ze is het snel zat en snel afgeleid.
Jip (5 jaar)
groep 3, technisch lezen
12-10-2014
REDEN VAN AANMELDING / ANALYSE PROBLEEM
Jip scoort op de schriftelijke controletaken net voldoende:
Controletaak 1 auditieve analyse: 0 fout
Conctroletaak 2, letterkennis: 3 fout: i, r, aa
Controletaak 3, synthesewoorden lezen: 2 fout
Controletaak leesboekje blz 16 gaat moeizaam
letters: de aa weet ze niet, zegt a
de synthese woorden: 6 fout van de 8
de wisselrijtjes 1 van de 4 rijtjes goed
de 5 zinnetjes: 3 goed
Jip kan de woorden wel goed hakken, de meeste letters benoemt zij goed, maar het plakken lukt
niet goed. Zij hoort niet met welke letter het woord dan moet beginnen en ook de laatste letter
weet zij dan niet.
Een extra nadeel bij Jip is dat zij de dingen heel graag meteen goed wil kunnen (perfectionistisch).
Extra met haar oefenen is voor haar heel vervelend omdat zij voor zichzelf dan het gevoel heeft dat
ze faalt.
LEERDOELEN IN OBSERVEERBAAR GEDRAG
aan het einde van kern 2 moet zij het plakken beheersen of in ieder geval moet er verbetering
zichtbaar zijn. Dus betere scores op de controletaken en ook het leesboekje blz 16.
Jip leren dat ze best foutjes mag maken.
LEERINHOUD
Synthese woorden oefenen uit het Veilig en Vlotboekje (kern 1 intensief herhalen en ook kern 2).
Dat zal iedere dag met de leerkracht geoefend worden.
Verder zal er ook op het gehoor geoefend worden (auditieve analyse), b.v. wat zeg ik b-oo-m. Dat
woord moet dan geplakt worden.
Letters flitsen, zodat hij daarop niet uit zal vallen.
PEDAGOGISCHE EN DIDACTISCHE AANDACHTSPUNTEN
Er wordt apart met jip geoefend.
Zoveel mogelijk positief benaderd, zodat zij het gevoel krijgt dat zij het kan en dat zij vooruit gaat.
En ze moet plezier in lezen houden.
GEBRUIKTE MATERIALEN
Veilig en Vlotboekje
Woordendoos
Letterkaartjes
EVALUATIE DOOR MIDDEL VAN / DATUM
Aan het einde van kern 2 en kern 3, dmv de controletaken (begin oktober en half oktober 2011)
EVALUATIE RESULTATEN
26 oktober 2011
Controletaak 1 auditieve analyse (klankpositie bepalen) 0 fout
Conctroletaak 2, letterkennis: 0 fout:
Controletaak 3, synthesewoorden lezen: 0 fout
Controletaak leesboekje blz 16 gaat een heel stuk beter.
letters: alleen de b en d verwisselt ze met elkaar, ze beheerst de rest goed, snelheid 20 sec. (Vold.)
de synthese woorden: 0 fout van de 8, snelheid 28 sec (vold.)
de wisselrijtjes 1 van de 4 rijtjes fout (b/d), snelheid 48 sec. (vold.)
de 5 zinnetjes: 1 woordje fout, van de 21 (b/d), snelheid 49 sec. (vold.)
Jip heeft een duidelijke vooruitgang laten zien. Ze scoort op alle onderdelen minimaal een
voldoende.
Alleen de b/d vindt ze nog moeilijk. Daar zal in de komende periode extra mee geoefend worden.
Als het een hardnekkig probleem blijkt te zijn gaan we het handelingsplan "b/d probleem Veilig
Leren Lezen" met haar doen.
Download