Groep 3 - Prins Bernhardschool

advertisement
Welkom in groep 3b-4b
Godsdienst
 Groep 3 & 4
O
O
O
O
Methode: Startpunt
Bidden, danken en zingen.
Elke maandagochtend in de kring
Elke vrijdagochtend zending
O
O
Sparen voor sponsorkind
Sparen voor goed doel
 Groep 3
O
O
O
Lezen
Methode: Strategisch lezen
Ieder kind leest op eigen niveau
In het begin lezen we 5 à 10 minuten per keer. Dit gaan we
steeds meer uitbreiden.
 Groep 4
O
O
O
O
Methode: Strategisch lezen
Klassikale instructie op 1 niveau.
Instructie met een klein groepje.
Rest leest in leesboek.
 Groep 3 & 4
O
O
Gaan uiteindelijk samengevoegd worden.
Op vrijdag gaan we starten met andere leesvormen (strips,
informatieboeken e.d.)
Rekenen
 Groep 3
O
O
O
O
Methode: Wereld in getallen
Getallen 1 t/m 20
Oriëntatie tot 100
Meten / Tijd / Geld
 Groep 4
O
O
O
O
O
Methode: Wereld in getallen
Starten met sommen t/m 20, daarna uitbreiden tot 100
Vermenigvuldigen (+ oriëntatie op delen)
Meten / Tijd / Geld
Tafels (thuis oefenen)
 Groep 3 & 4
Projecttaken
O Toetsen
O Weektaak
Pluswerkboeken en oefenboekjes
O
O
Schrijven
•
Groep 3
O
O
O
O
•
Methode: Pennenstreken
We starten met cijfers en motorische oefeningen.
Rond de Kerst starten we met de letters.
Materiaal: potlood
Groep 4
O
O
O
O
O
Methode: Pennenstreken
We starten met het afmaken van het schrift van groep 3.
Begin december starten we met het schrift van groep 4.
Hier gaan we verder met het aan elkaar schrijven en
starten we met het schrijven van hoofdletters.
Materiaal: potlood / vulpen
Spelling en Taal
 Groep 3
O
Methode: Strategisch spellen
O
Start: Januari
O
Eerst aandacht voor lezen
O
Woordjes oefenen (Bloon)
O
Dictees
 Groep 4
O
Methode: Strategisch spellen
O
Sinds dit jaar in groep 3 t/m 8
O
Iedere week nieuwe categorieën.
O
Elke week – dictee en fouten oefenen.
O
O
O
O
Methode: Taal op Maat
Wij maken niet alle lessen (selectie belangrijkste lessen)
Werkboek / Schrift
Toets
Begrijpend lezen
 Groep 3
Methode: Strategisch lezen
O Start: Januari
O
 Groep 4
O
O
O
O
O
Methode: Nieuwsbegrip
Tot de kerstvakantie: oefenboek Cito (samen) en
Humpie Dumpie (zelfstandig).
Vanaf januari: Nieuwsbegrip
Huiswerk (andere tekstsoort).
Op school (woordenschat).
Zaakvakken & Gym
 Groep 3 & 4
O
O
Geschiedenis – methode: Argus Clou
Natuur & Techniek – methode: Natuniek
O
O
O
Verkeer – methode: Stap vooruit
O
O
Weizigt (uitstapjes)
Huisje Boompje Beestje (tv)
Groep 3 gaat met groep 4 meedoen.
Gym
O
O
O
O
O
Donderdagochtend
Vertrek vanaf school: 08.30 uur
Clinics
Meisjes: haar in staart
Schoenen (geen zwarte zool)
R.T. en Externe hulp
 Remedial Teaching
Binnen de groep
O Verlengde instructie / instructietafel
O Handelingsplannen / groepsplannen
O
 Externe hulp
O
Intern Begeleider: Leontine Teeuw
O
O
School Maatschappelijk Werk: Hanneke Verhorst
O
O
Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag
Aanwezig: vrijdag
Zorgteam
O
intern begeleider, schoolmaatschappelijk werkster,
schoolarts, orthopedagoog
Groep 3b-4b
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards