Donderdag 9 maart 2017 om 20.00 uur: "Het oog van de meester

advertisement
Donderdag 9 maart 2017 om 20.00 uur:
"Het oog van de meester: schrift en schrijfonderwijs"
door prof. Dr. Dick E.H. de Boer.
Aan de hand van voorbeelden uit eigen bronnenonderzoek zal de spreker
een overzicht geven van schriftvormen en schrijfwijzen uit de late
middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd. Hij besteedt daarbij aandacht
aan de ontwikkeling van schrijftradities, afkortingsmethoden en
kanselarijgebruiken en aan de manier waarop die werden toegepast in
klad- en netschrift. Hij kijkt naar de rol van het onderwijs bij het aanleren
van het schrift, vooral aan de hand van een casus
betreffende de Leiderdorpse schoolmeester Louis van Renterghem van ca.
1615. Aan de hand van een oud toonschrift laat hij zien dat achter het
fenomeen van de 'handwisselingen' een lastige praktijk schuilgaat.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards