Workshop opvoeding

advertisement
Workshop opvoeding
Psychologen CEMA Vlaanderen
Inleiding


Doelstelling: enkele aandachtspunten bij het
opvoeden van kinderen met een chronische
aandoening onder de loep brengen
Bepaalde aspecten voor sommige patiënten
heel herkenbaar, voor anderen misschien
minder…
– Daarom: belangrijk om te kunnen werken
met jullie ervaringen
– Stel gerust vragen!
Vraag

Wat oefent er invloed uit op de
ontwikkeling en het gedrag van een
kind?
Kenmerken van het kind
Stressfactoren
Ziekte
Geldproblemen
Relatieproblemen
Leeftijd
Karakter
Intelligentie
Beperkingen
Gedrag van het kind
Opvoeding
Aanmoedigen
Grenzen stellen
Toezicht houden
Anders opvoeden?
Verschilt de opvoeding van een
chronisch ziek kind met dat van een
broer of zus?
 Zo ja, waarin?

Bijvoorbeeld…
Uitleg bieden over wat er aan de hand
is, op niveau van het kind
 Veel toekomstvragen

– Mogelijkheden en beperkingen
– Perspectieven
–…
Download