Presentatie bloemetjes op de vuilnisbelt

advertisement
Over de
Bijenkorf en de
bloemetjes op
de vuilnisbelt
Ernst Bouweriks
Frank van den Berg
Van
apart
Naar
Korf
Jeugd
En
Gezin
Voor wie wordt het dossier
Voor de
Professionals
Of voor de
Ouders ?
hoek waar de klappen vallen
Zelfgevoel
• werken is voor losers
• Een betere god
• Zo zijn wij nu eenmaal
Hulpverleningsparadox
• wantrouwen tegen hulpverleners
• leidt tot overgave aan de hulpverlening
• leidt tot de conclusie dat hulpverlening niet
helpt
Hulpverleningsresistentie
• Voor minstens de helft veroorzaakt door
hulpverlening
Trotse uitgangspunten
• In onze opvoeding zit ook iets dat de
moeite waard is.
• We zullen het toch zelf moeten doen, op
onze manier.
Citaat Viva
site
• “Ik heb op het consultatiebureau ook
verschillende tips gehad waar ik niks mee
kan. Daar doe ik dan gewoon niks mee.
En je moet maar zo denken: als zij
gevalletjes van ernstige ziektes of
mishandeling signaleren, dan vind ik het
ons belastinggeld wel waard.”
Concept EKD
• Item 480: Microsysteem ouderfactoren
Belemmerend
□ 1 Ziekte of stoornis
□ 2 Verslaving
□ 3 Negatief zelfbeeld
□ 4 Jeugdtrauma's
Bevorderend
□ 5 Stabiele persoonlijkheid
□ 6 Goede gezondheid
□ 7 Positieve jeugdervaring
• Item 485: macrosysteem culturele factoren
Belemmerend
□ 1 Culturele minderheidsgroep
□ 2 Afwijkende subculturele normen en waarden
Bevorderend
□ 3 Normen en waarden in overeenstemming met dominante cultuur
F 16 bijen
opvoedingsoperatie
Schijf van vijf: opvoeding
(met dank aan opvoedprogramma TripleP)
Liefdevol
volgen
Voor jezelf
zorgen
Positief
leerklimaat
opvoeding
Aansprekende
discipline
Realistische
verwachtingen
Bloempjes op de vuilnisbelt
Download