Bestand downloaden

advertisement
Niet- confessionele Zedenleer
Wat is
Niet- confessionele Zedenleer? (NCZ)
• = Zedenleer, maar niet gebaseerd op geloof,
niet zomaar iets als waar aannemen.
• Wel: vertrekken vanuit een twijfel of een
invraagstelling.
bvb: wetenschappelijk onderzoek, bronnen
raadplegen,…
Doel van NCZ
• “Zelfkennis is het begin van alle wijsheid” staat centraal
Jezelf beter leren kennen vanuit zelfstandig denken
/zelfreflectie.
• Inlevingsvermogen ontwikkelen, waarden en normen,
 verbondenheid & verantwoordelijkheid naar anderen &
maatschappij.
•
•
•
•
Tegen onverschilligheid en veralgemening.
Vóór verdraagzaamheid & ruimdenkendheid.
Kritisch zijn & eigen mening vormen.
…
Inhoud
• 1e graad: Individu: Wie ben ik? (eigen identiteit)
• 2e graad: Individu en de ander: mens is sociaal.
• 3e graad: Individu en de maatschappij/ de wereld:
betrokkenheid en verantwoordelijkheid naar de
toekomst.
THEMAVELDEN:
1. Wie ben ik? Wie ben jij?
2. Ik wil groeien!
3. Wees creatief!
4. Elk kind is mijn kind.
5. Mooi “anders”, leven zonder vooroordelen.
6. Waag het niet of …!
7. Ik wil vrede!
8. Alle kinderen hebben rechten.
Een blik op het leerplan…
* Wie ben ik? Wie ben jij?
1. Identiteit en de bescherming ervan.
2. Kinderjaren.
3. Gevoelens, gedachten en de uitdrukking ervan.
4. Een mening vormen en uiten.
5. Recht op informatie.
6. Vrijheid van gedachte, geweten en levensbeschouwing.
7. Vrijheid van vereniging.
8. Sociale opvoeding: dit ben ik!
* Ik wil groeien!
1. Recht op leven.
2. Gezondheid / gezondheidsdiensten / gezondheidsvoorlichting.
3. Levensstandaard, armoede is een onrecht!
4. Wonen en leefomgeving.
5. Mens en natuur / milieu – duurzame ontwikkeling.
6. Mens en dier.
7. Vriendschap, liefde, houden van …, verliefd zijn.
8. Seksuele, affectieve en relationele vorming.
9. Sociale opvoeding: ik naar de ander(en).
* Wees creatief!
1. Leren en Onderwijs.
2. Zintuigen.
3. Artistieke expressie (via beeld, muziek, woord, spel, beweging).
4. Media: TV, radio, kranten, tijdschriften, strips, computer, …
5. Reclame en propaganda.
6. Vrije tijd.
7. Sport.
8. Jongerencultuur.
9. Sociale opvoeding: samen spelend leren.
* Elk kind is mijn kind!
1. Mijn gezin, mijn familie
2. Ouders: wat doen we ermee? (de taak van ouders en opvoeders)
3. Ouderen en grootouders.
4. Kind en scheiding.
5. Kind en dood, verdriet en rouw.
6. Arbeid – werk.
7. Geld.
8. Sociale opvoeding: ik naar de groep, de maatschappij, de wereld.
* Mooi “anders”, leven zonder vooroordelen.
1. Normaal is anders.
2. Beelden en beeldvorming.
3. Een eigen cultuur (taal, feesten, leefgewoonten, kunst, levensbeschouwing,
4. Gehandicapte kinderen / “andersvaliden”.
5. Jongens en meisjes op gelijke voet?!
6. Sociale opvoeding: omgaan met vooroordelen, stereotypen en
discriminatie.
* Waag het niet of …!
1. Kinderarbeid.
2. Straatkinderen.
3. Kinderen en verslavend gedrag.
4. Pesten.
5. Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen.
6. Sociale opvoeding: werken aan weerbaarheid.
* Ik wil vrede!
1. Vredeseducatie.
2. Omgaan met macht en onmacht.
3. Agressie: hoe gaan we ermee om?
4. Kindvluchtelingen.
5. Kinderen in oorlogssituaties.
6. Veranderingen en toekomst.
7. Communicatie.
8. Sociale opvoeding: training van sociale competenties.
* Alle kinderen hebben rechten.
1. Recht op inspraak en participatie.
2. Recht op privacy.
3. Regels, afspraken, wetten, rechten en plichten in onze en in andere
maatschappijen.
4. Democratie of dictatuur.
5. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en Het
Universele Verdrag inzake de Rechten van het Kind (UVKR).
6. Straffen, da’s straf!
7. Sociale opvoeding: democratie beleven.
Werkvormen NCZ
•
•
•
•
•
•
•
Duo-werk/ Groepswerk
Klasgesprek
Werkbladen
Rollenspel
Discussie
Hoekenwerk
…
Download