Economie B

advertisement
Economie B
Tweede graad
algemeen
specifiek
abstract
concreet
Visie
In deze studierichting bestudeer je wat mensen doen om in hun
levensonderhoud te voorzien. Je bestudeert de huishouding van een gezin,
een bedrijf en de overheid. Je leert er over vraag en aanbod, werkgever
en werknemer, productiviteit, winst, aandeel en dividend, afzetmarkt,
economische groei.
Bovendien krijg je in deze studierichting ook een belangrijk pakket talen.
Aanpak
Je leert in deze studierichting eerder theoretisch en abstract om te gaan
met de leerstof, maar de link met de actualiteit zal je nooit uit het oog
mogen verliezen, waardoor het geheel steeds boeiend blijft.
Profiel van de leerling
Je hebt aanleg en interesse voor economie en je bent erg wiskundig. Als je
in de eerste graad de basisoptie Moderne wetenschappen volgde, maakte
je in de lessen socio-economische initiatie (SEI) reeds kennis met het vak
economie.
Perspectief
In de derde graad stroom je normaal door naar Economie-wiskunde of
Wetenschappen-wiskunde.
Economie B
Tweede graad
1ste
leerjaar
2de
leerjaar
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Duits
0
1
Economie
4
4
Engels
3
2
Frans
4
4
Fysica
1
1
Geschiedenis
2
2
Informatica
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Muzikale opvoeding
0
1
Nederlands
4
4
Plastische opvoeding
1
0
Wiskunde
5
5
32
32
Totaal
taal & cultuur
welzijn & maatschappij
wetenschap & techniek
Download