Agrarische technieken

advertisement
Studierichting:
Agrarische technieken
Graad:
1
leerjaar:
1
Accenten:
Lessentabel:
Agrarische
technieken
Deze studierichting is een 1ste leerjaar A waarvan een aantal uren worden ingevuld
met activiteiten binnen de land- en tuinbouwafdeling.
De leerlingen krijgen er een basisvorming in een gemeenschappelijk programma:
talen, wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen,... en zij maken er kennis
met technologie en handvaardigheid.
Als je van de natuur en al wat leeft houdt en boeiend vindt, kan je je hier daarin
verder verdiepen. Men benadert mens, dier en plant en hun relatie tot het milieu
en de bedrijfswereld.
De vaardigheden worden bijgebracht in technische activiteiten.
Algemene vakken
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
2
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Muzikale opvoeding
1
Plastische opvoeding
2
Sociale activiteiten
1
Frans
4
Nederlands
5
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
2
Technische vakken
Techniek
2
Praktijk vakken
Agrarische technieken
Totaal
4
32
Vervolgopleiding:

mits attest A: voorkeurrichtingen:
o
GAB2 = tweede jaar in de eerste graad Agro-en biotechnieken.

of ook
o
GBH2 = tweede jaar in de eerste graad bouw- en houttechnieken mits
sterke interesse in deze richting;
o
GME2 = tweede jaar in de eerste graad mechanica-elektriciteit mits
sterke interesse in deze richting;
o
GTW2 = tweede jaar in de eerste graad techniek – wetenschappen
mits goede resultaten voor wetenschappen en wiskunde;
o
STEM-IW2 = tweede jaar in de eerste graad STEM-Industriële
wetenschappen mits goede resultaten voor techniek en wiskunde;

mits attest B: rekening houden met de beperking(en) van het attest
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards