Wetenschap Techniek 1ste jaar

advertisement
Studierichting:
Wetenschap en techniek
Graad:
1
Leerjaar:
1
Accenten:
Deze studierichting is een 1ste leerjaar A waarvan een aantal uren worden ingevuld
met activiteiten binnen de ruime waaier van wetenschap en techniek.
De leerlingen krijgen er een basisvorming in een gemeenschappelijk programma:
talen, wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen,... en zij maken er kennis
met technologie en handvaardigheid.
De optie wetenschap en techniek is de meest globale opleiding met mogelijkheden
door te stromen naar alle richtingen in het 2de jaar.
Lessentabel:
Wetenschap
en techniek
Algemene vakken
Vervolgopleiding:
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
2
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Muzikale opvoeding
1
Plastische opvoeding
2
Sociale activiteiten
1
Frans
4
Nederlands
5
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
2
Technische vakken
Techniek
2
Praktijk vakken
Algemene technieken
Totaal
4
32


mits attest A: voorkeurrichtingen:
o
GBH2 = tweede jaar in de eerste graad bouw- en houttechnieken;
o
GME2 = tweede jaar in de eerste graad mechanica-elektriciteit;
o
GTW2 = tweede jaar in de eerste graad techniek – wetenschappen
mits goede resultaten voor wetenschappen en wiskunde;
of ook
o
STEM-IW2 = tweede jaar in de eerste graad STEM-Industriële
wetenschappen mits goede resultaten voor techniek en wiskunde;
o
GAB2 = tweede jaar in de eerste graad Agro-en biotechnieken mits
sterke interesse in land- en tuinbouw.
o
gelijk welk tweede jaar in de eerste graad.

mits attest B: rekening houden met de beperking(en) van het attest
Download