Optie Sociale en Technische Vorming - 1e graad

advertisement
Optie Sociale en Technische Vorming - 1e graad
Profiel
Ben je sociaal en ga je graag om met mensen?
Heb je aanleg en belangstelling voor voeding en
gezondheid?
Heb je interesse voor wetenschappen?
Spreekt actief leren, creatief handelen en technisch
denken je aan?
Ben je praktisch gericht, maar vind je tegelijk algemene
vorming belangrijk?
Wil je na het secundair onderwijs nog verder studeren?
Denk je in de verre toekomst aan een beroep waarin
omgaan met mensen centraal staat, zoals in het onderwijs,
de gezondheidszorg of de sociale sector?
Dan is Sociale en Technische Vorming echt iets voor jou!
Kies je voor Sociale en Technische Vorming, dan kies je
voor een sociale richting, die theoretisch én praktisch
onderbouwd is.
De wetenschappen (op sociaal, natuurwetenschappelijk en
voedingsvlak) zijn heel belangrijk in deze richting, net als
de toepassingen in de praktijk.
In deze richting krijg je een goede voorbereiding op
verdere studies.
Wat leer je?
Veel algemene vakken
Sociale en technische vorming
Je leert
− aandacht hebben voor kwaliteitszorg (hygiënisch, milieubewust, ergonomisch, veilig werken);
− probleemoplossend denken en methodisch werken via het technologisch proces;
− belangrijke sociale vaardigheden, zoals luisteren naar elkaar en samenwerken;
− wat gezonde voeding concreet betekent;
− tijd, massa en volume, lengte en temperatuur bepalen en elektrische apparatuur gebruiken;
− de geleerde kennis toepassen op de behandeling van voedsel en de bewerking van materialen via echte
doe-activiteiten ( bijv. gezonde tussendoortjes, een lunchpakket of je lievelingsdessert maken; ontwerp van
creatieve werkstukjes…).
Sociale Activiteiten
In het uurtje Sociale Activiteiten is er aandacht voor sociale vaardigheden, het klasgebeuren en leren leren.
Scholengemeenschap Sint-Maartensscholen Ieper
Lessentabel
Instap
ste
1 graad Sociale en Technische Vorming
Wil je starten in het 1ste leerjaar A, dan
moet je een getuigschrift Basisonderwijs
hebben.
BASISAANBOD
Aardrijkskunde
2
1
Engels
-
2
Frans
4
3
Geschiedenis
1
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Muzikale opvoeding
1
1
Natuurwetenschappen
2
1
Nederlands
5
4
Plastische opvoeding
2
1
Techniek
2
2
Wiskunde
4
4
Sociale activiteiten
1
1
Sociale en technische vorming
4
7
TOTAAL
32
33
KEUZEGEDEELTE
ICT is geïntegreerd in de andere vakken
Als je slaagt in het 1ste leerjaar A, kan je
naar het 2de jaar met de optie Sociale en
Technische Vorming.
Wat achteraf?
Meestal kies je na het 2de jaar met optie
Sociale en Technische Vorming voor de
2de graad Sociale en Technische
Wetenschappen binnen het
studiegebied Personenzorg, omdat je
hier het best op voorbereid bent. Dit is
de logische overgang.
Daarnaast zijn er binnen het Technisch
Secundair Onderwijs (tso) en het
Kunstsecundair Onderwijs (kso) nog
andere keuzes haalbaar.
In de 3de graad kies je tussen
Gezondheids- en
Welzijnswetenschappen en Sociale en
Technische Wetenschappen.
Scholengemeenschap Sint-Maartensscholen Ieper
Download