Wiskunde, iets voor jou?

advertisement
Wiskunde, iets voor jou?
We gebruiken allemaal elke dag wiskunde …
om het weer te voorspellen, de tijd te bepalen, …
geld te hanteren.
Wiskunde is meer dan formules en vergelijkingen.
Het is logica.
Het is redeneren.
Het is je verstand gebruiken om de grootste mysteries op te lossen.
Over welke talenten en eigenschappen kan je best beschikken?
 Je lost graag wiskundige problemen op en
kan de nodige wiskundige regels daarvoor gebruiken.
 Je bent leergierig en creatief.
 Je hebt een kritische en onderzoekende geest.
 Je kan ordelijk en nauwkeurig werken.
 Je hebt voldoende doorzettingsvermogen.
 Je bent taalvaardig.
Bepaalde vereisten voor het volgen van de studierichting?
Je kan in het 3de leerjaar kiezen voor een wiskundige richting
met 5u wiskunde als je geslaagd bent in de A-stroom.
Je kan in het 4de leerjaar instromen vanuit een richting met
4u wiskunde met liefst een positief advies van je leerkracht.
Je kan de 3de graad starten in een wiskundige richting met
7u wiskunde bij voorkeur vanuit de 2de graad Economie –
Wiskunde, Latijn – Wiskunde of Wetenschappen.
Lessentabel
2de graad
3de graad
EcW
LaW
We
EcW
LW
WW
TWe
LWe
2
2
2
2
2
2
2
2
AV Nederlands
4
4
4
4
4
4
4
4
AV Geschiedenis
2
2
2
2
2
2
2
2
AV Aardrijkskunde
1
1
1
1
1
2
2
2
AV LO
2
2
2
2
2
2
2
2
AV Frans
3
3
3
3
3
3
3
3
AV Engels
3
3
3
2
2
2
2
2
AV Wiskunde
5
5
5
7
7
7
5
5
AV Biologie
1
1
2
1
1
2
2
2
AV Chemie
2
2
2
2
2
2
2
2
AV Fysica
2
2
2
2
2
2
2
2
AV Godsdienst
Zedenleer
AV Latijn
4
AV Informatica
1
AV Economie
4
1
4
4
1
4
AV Spaans
2
AV Wet Werk
3
2
Welke mogelijke studies kan je aanvatten na het behalen van je diploma secundair?
Ingenieurswetenschappen, Industriële Wetenschappen, Wetenschappen (Chemie, Fysica, Biologie, Wiskunde …),
Bio-Ingenieur,
Handelsingenieur,
Biomedische
Wetenschappen,
Medische
Wetenschappen
(mits
ingangsexamen), … en alle andere studies.
Welke mogelijke beroepen kan je later uitvoeren?
Wetenschappelijk onderzoeker, Bedrijfsorganisatie adviseur, Development engineer, Docent, Arts, Tandarts,
Apotheek, Onderzoeker, Leraar, ICT of Financieel adviseur, Ondernemer, Systeemanalist, Systeemprogrammeur,
…
Download