Algemene Vorming - Bernardustechnicum

advertisement
WAT NA 3E GRAAD SPORTWETENSCHAPPEN?
Algemene vorming
Het is de bedoeling dat je na deze ASO-vorming
kiest voor een academische of een professionele
bachelor met aansluitend een master. Hierbij heb je
de keuze uit een breed studieaanbod.

Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting
in het hoger onderwijs, hoe beter je op deze
vervolgstudie voorbereid bent.

Sportwetenschappen sluit goed aan bij studierichtingen in de medische, paramedische of
wetenschappelijke sector liggen. Ook een
keuze voor het onderwijs is mogelijk.

Een overzicht van alle mogelijkheden vind je
op de site ‘onderwijskiezer’.
3de graad
SPORTWETENSCHAPPEN
S
T
U
D
I
E
I
N
F
O
www.bernardustechnicum.be
Domein
SPORT
SPORTWETENSCHAPPEN
LESSENROOSTER
SPORTWETENSCHAPPEN
STUDIEPROFIEL




BERNARDUSTECHNICUM
Sportwetenschappen
5des
6des
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
2
Biologie
2
1
Chemie
2
2
Engels
2
2
Esthetica
1
1
Logische vooropleidingen zijn de richtingen wetenschappen (Bernarduscollege) en sportwetenschappen (Bernardustechnicum) van de tweede graad algemene vorming (ASO). Ook leerlingen met een
vooropleiding klassieke talen of economie (ASO,
Bernarduscollege) kunnen met succes de overgang
maken.
Frans
3
3
Profiel
Fysica
2
2
Geschiedenis
2
2
Nederlands
4
4
De studie van de moderne talen neemt een
belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar
het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Keuzevak
2
2
Wiskunde
4
4
Atletiek
1
1
In het vak “keuzevak” wordt in samenwerking
met het Bernarduscollege een waaier aan opties aangeboden waaruit men vrij kan kiezen,
o.a. anatomie, trainingsleer, beeldende
kunst,...
Balsporten, dans
2
2
Lifetime-sporten
1
1
Turnen
1
1
Zwemmen
1
1
33
33
In sportwetenschappen krijg je naast een zestal uren
sport een portie wetenschappen, wiskunde en een
basispakket moderne talen. Kies je voor deze richting, dan ben je bereid om de lat sportief en intellectueel hoog te leggen.
In de sportvakken wordt aandacht besteed
aan kracht, snelheid en uithouding. Je maakt
kennis met de technische en tactische aspecten van de verschillende disciplines, zoals atletiek, balsporten, gymnastiek, ritmische en
expressieve vorming, zwemmen. Volharding,
veiligheid en hygiëne worden nagestreefd. Er
is aandacht voor het zelfstandig en in groep
werken.
Naast de sportvakken ligt de klemtoon op de
wetenschappen, ondersteund door vier uren
wiskunde. Zo leer je kritisch-wiskundig redeneren in een breed kader van biologie, chemie en fysica. Laboproeven helpen je inzicht
te verwerven in wetenschappelijke problemen.
TOTAAL LESUREN
WIE KAN STARTEN?

Je hebt een grote interesse voor sport en beweging.

Je hebt een uitgesproken aanleg voor wiskunde en wetenschappen.
Download