economie – moderne talen

advertisement
Studierichtingsprofielen 3de graad ASO
ECONOMIE – MODERNE TALEN
Wat leer je hier?
In de component economie verwerf je inzicht in economisch-maatschappelijke problemen. De
leerinhoud bestaat enerzijds uit algemene economie waarin de werking van de markteconomie
centraal staat. Anderzijds worden in de bedrijfswetenschappen de verschillende aspecten van het
ondernemen (economisch, juridisch, boekhoudkundig en ethisch) vanuit de stakeholder-visie belicht.
Deze algemeen vormende opleiding voorziet in een belangrijk pakket moderne talen. Hierbij wordt
zowel aandacht besteed aan een brede theoretische basis, als aan de ontwikkeling van vaardigheden.
Wie kan hier terecht?
Je hebt met succes de 2de graad ASO ECONOMIE afgewerkt. Indien je een niet-economische ASOrichting volgde, moet je bereid zijn een basispakket economie te verwerken.
Je hebt interesse voor actuele economische en maatschappelijke problemen.
Je hebt een uitgesproken aanleg voor talen.
Wat erna?
Deze ASO-studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat
je na deze vorming kiest voor een academische of een professionele bachelor met aansluitend een
masteropleiding. Hierbij heb je de keuze uit een breed studieaanbod. De studiekeuzeactiviteiten in
de 3de graad zullen je hierover voldoende informeren.
Hoe nauwer het vakkenpakket van de gevolgde ASO-richting aansluit bij de gekozen studierichting in
het hoger onderwijs, hoe beter je op deze vervolgstudie voorbereid bent.
Download