Begeleidster in de buitenschoolse kinderopvang

advertisement
Aangeboden functie
Wijzig
Functienaam:
begeleider in de buitenschoolse kinderopvang
-begeleiden van kinderen naar en van school, en van activiteiten
buiten de opvanglocatie op een verkeersveilige manier
-leiden van op de doelgroep afgestemde spelactiviteiten op
woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakanties om de groep
kinderen te animeren
-meespelen en geven van spelimpulsen tijdens de voor- en naschoolse
opvang rekening houdend met de omstandigheden en de kenmerken,
vragen en noden van de kinderen
-bereiden en begeleiden van het vieruurtje voor de kinderen
-verzorgen van kinderen om hygiënische redenen
Functieomschrijving:
-geven van de nodige medicatie in afspraak met de ouders om de
lichamelijke gezondheid te bewaren
-toedienen van de eerste hulp bij kleine ongevallen
-individueel begeleiden van kinderen, inclusief eventueel kinderen
met een specifieke zorgbehoefte met het oog op het fysiek en
psychisch veilig voelen van het kind
-observeren en detecteren van probleemgedrag en van psychische
en/of fysieke verwaarlozing van kinderen om dit in het belang van het
kind te kunnen bespreken met de coördinator
-inschatten van veiligheidsrisico’s en adequaat optreden bij eventuele
gevaarsituaties om de veiligheid van de kinderen te waarborgen
-bevorderen van de inspraak en participatie van de kinderen in het
opvanggebeuren door aan de doelgroep aangepaste methodieken te
hanteren
Aantal overblijvende
jobs:
Plaats tewerkstelling:
Soort job:
Type job:
1
SCHOLENGROEP SINT-REMBERT
Bruggestraat 23
8820 TORHOUT
BELGIE
Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
Deeltijds
14 uren per week
te presteren in 5 dagen per week
Bepaalde duur
Van 02 september 2013 tot en met 31 maart 2014
Aanbod en voordelen: Minimum 14u/week. Dit urenpakket kan eventueel worden uitgebreid.
Arbeidscontract:
Gezocht profiel
Wijzig
Werkervaring:
Studies:
Algemene vereisten:
Talen:
beperkte ervaring
» 3de en 4de graad secundair onderwijs
» 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)
» Gezondheid
» Personenzorg
» TSO 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg
» 3de en 4de graad secundair onderwijs
» 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)
» Gezondheid
» Personenzorg
» TSO 3de graad Leefgroepenwerking - Se-n-Se (7de jaar)
» 3de en 4de graad secundair onderwijs
» 3de en 4de graad beroepssecundair onderwijs (BSO3 & BSO4)
» Gezondheid
» Personenzorg
» BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar
Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar gelijkwaardig in
ervaring ook in aanmerking: nee
Heeft een goede werkattitude en kan werken in team. Wil bijscholen
en meedenken aan kwaliteitszorg. Kan met een pc overweg. Kan mee
instaan voor de inkleding en het onderhoud van de ruimtes.
Is geduldig en kindvriendelijk. Kan een sociale band opbouwen met
ouders, de kinderen en het team.
Kan werk en privé voldoende gescheiden houden en dus eveneens het
beroepsgeheim respecteren.
 NEDERLANDS - zeer goed
Sollicitatieprocedure
Wijzig
Contactpersoon:
Sollicitatie-adres:
Tina Bardyn
Tel 050 23 15 45
[email protected]
SCHOLENGROEP SINT-REMBERT
Bruggestraat 23
8820 TORHOUT
BELGIE

Sollicitatie via:
CV gewenst:
E-mail: [email protected]
ja
Beroepsprofiel
Wijzig
Competentiesjabloon: Begeleider kinderopvang (m/v)
» Sociale,culturele en sportieve sector
» Begeleider kinderopvang
Positionering:
» Sociale,culturele en sportieve sector
» Opvoeder
Competenties
Wijzig








Competenties:







Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
De leefruimtes onderhouden Textiel van het kind reinigen
Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
Het gedrag en de evolutie van het kind observeren De ouders, familie
en leerkrachten informeren
Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
Het kind wassen en verzorgen
Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en
collega's
Opvolgdocumenten van de betrokkene invullen Informatie uitwisselen
met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
Spelactiviteiten organiseren Het kind helpen bij ontwikkelings- en
leeractiviteiten
Werken met kinderen: van 10 jaar en ouder
Werken met kinderen: van 3 tot 6 jaar
Werken met kinderen: van 6 tot 10 jaar
Werken volgens sociale en ethische normen
Download