Algemeenheden LPD 6-7-8

advertisement
REGIO WEST-VLAANDEREN
Baron Ruzettelaan 435, 8310
Brugge-Assebroek
 050 37 26 75
www.kobrugge.be
www.katholiekonderwijs.vlaanderen
Suggesties AD 6 (tijdsinschatting: 1uur per week)
Algemeenheden bij AD 6 en LPD

Bedoeling: combineren ( integratie) en organiseren (belang van
plannen) van opdrachten op vraag van de gebruiker m.b.t. linnen-,
interieur- en maaltijdzorg
-de maaltijdzorg kadert binnen de context van de eenvoudige dagelijkse
keuken en worden verbreed naar de meer complexe dagelijkse keuken:
maaltijden, gerechten, dagvoeding.
Derde graad, groei naar zelfstandigheid= zelfstandig werkmodellen kunnen
hanteren, routinehandelingen kunnen uitvoeren zonder werkmodel!
Werken met simulatieoefeningen(-kaartjes) kan een meerwaarde
betekenen.

Opbouw leerplan
Plannen, voorbereiden
Visie
Uitvoeren
Reflecteren
Nazorg

Er moet voldoende rekening gehouden worden met de samenhang met
andere AD ’s en leerplandoelstellingen.

Context van het leerplan:
Doelgroepen
Eenvoudige situaties
Eenvoudige zorg- en opvangsituaties
Opdrachten/ handelingen
Mate van verantwoordelijkheid
o Complexe situaties
o Settings
o Stage
o
o
Maaltijdzorg binnen de context:
o Kinderen en baby’s: flesvoeding; warme maaltijden -groentepap;
kindvriendelijke en gezonde boterhammen,; fruitpap en vieruurtjes;
een aangepast hapje voor kinderen met een voedselallergie, enz
3de graad VZ
Suggesties AD 6
1
o
Ouderen: dagelijkse maaltijden met seizoengebonden producten;
een recept aanpassen naar vet-, zout-, suikerarm volgens de
richtlijnen ( arts, diëtist).

Opdrachten van binnen eenvoudige situaties, evoluerend naar meer
complexere situatie. De leerlingen doordacht een opdracht laten plannen,
voorbereiden organiseren en uitvoeren- nazorg en zichzelf hierover
reflecteren en bijsturen.
Eenvoudig naar complex =
o combineren van huishoudelijke taken: maaltijd-, linnen en
interieurzorg
o wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de
gebruikers informeren naar, inschatten van …
o werken binnen een bepaalde tijd
o werken met voorziene (beperkte) infrastructuur, materialen en
middelen
o werken binnen een budget
o rekening houden met gegeven afspraken, gebruiken van de
gebruiker
o flexibel omgaan met nieuwe eenvoudige situaties, onvoorziene
omstandigheden,
o …

Vertrouwensrelatie opbouwen met de gebruiker binnen de gezinszorg.
Belang van waardering van huishoudelijke taken!

Rekening houden met de wensen, behoeften, mogelijkheden en
beperkingen van de gebruikers. Belevingsgericht handelen naar de
gebruiker toe met aandacht voor zijn gezondheid. (integratie van andere
AD’s).

Werken met duidelijke instructies, gebruik van werkfiches, instructiefiches
( cfr 2de graad) werken met het basisvademecum van de 2de graad verder
uitbouwen.

Aandacht voor het samen nuttigen van een maaltijd met de doelgroep.

In 2de graad vertrekken de leerplandoelstellingen voor linnen- en
interieurzorg vanuit de oriëntatie op , het kader voor het reinigingsproces
is de Sinner cirkel. (Zie kader in algemeen document).

In 2de graad wordt de actieve voedingsdriehoek gebruikt als kader voor
maaltijdzorg. Per leeftijdsfase zijn er aanbevelingen steunend op de
aanbevelingen van hoge gezondheidsraad. (info via VIGEZ zie verder).
3de graad VZ
Suggesties AD 6
2
Bronnen:
Boeken
Volgende uitgaven kritisch bekijken, bij voorkeur gebruiken als naslagwerken, de
uitgaven zeker toetsen aan de leerplandoelstellingen
2de graad
Kunnen verder gebruikt worden in de 3 de graad, de boeken zijn voorzien van
werkmodellen.
-Basis Interieurzorg –Linnenzorg – 2de graad verzorging-voeding- Plantyn
-Basis Maaltijdzorg- 2de graad verzorging-voeding- Plantyn
-Praktische gis voor het huishouden , L Huybrechts, R Truyers, A Van
Bastelaere, A Vanolst – De boeck
-KOOK-blaadjes, S Baekelant , V van Wetteren- De boeck
3de graad
-Naslagwerk huishoudkunde –Textiel- en interieurzorg, 3de graad bso – Wolters
Plantyn
-Naslagwerk huishoudkunde- Voeding, 3de graad bso- Wolters Plantyn
-Zorgwerkwijzer- Naslagwerk Indirecte zorg – Plantyn
-Nieuw- Huishoudkunde in de welzijnssector- BSO 3de graad verzorging- de
boeck
Folders
-Kind en gezin
-Nationaal voedings- en gezondheidsplan : folders de downloaden,
http://www.mijnvoedingsplan.be
o algemene gids
o toekomstige mama’s en kinderen tot 3 jaar
o 3-12 jaar
o 12-18 jaar
o senoiren
-VIGEZ- praktische voedings- en beweeggids, www.vigez.be
De dagelijkse behoefte aan energie en aan de verschillende voedingsstoffen opgesteld
door de Hoge Gezondheidsraad (www.health.fgov.be) vormen de basis van de
theoretische voedingsaanbevelingen. Per leeftijdsklasse is de voedingsaanbeveling
verschillend.
Deze aanbevelingen zijn omgezet in een visuele voorstelling die goed bruikbaar is voor
de gemiddelde Belg. Dus één model = de actieve voedingsdriehoek vanaf 6 jaar . Dit om
het transparant de maken naar alle bevolkingsgroepen.
De overheid – Nationaal Voedings- en gezondheidsplan- heeft onderzoek gedaan naar
het eetgedrag van de verschillende leeftijdsklassen, dit getoetst aan de aanbevelingen
van de hoge gezondheidsgraad. En een bijkomende tabel ontworpen met meer
aangepaste hoeveelheden.
3de graad VZ
Suggesties AD 6
3
Dit onderzoek vindt u uitgebreid op www.mijnvoedingsplan.be, de wetenschappelijke
tekst is niet voor leerlingen wel voor leraren en professionals.
De overheid heeft dit onderzoek omgezet in verstaanbare taal voor de burger in een 5-tal
praktisch gidsen, deze zijn zeker bruikbaar met leerlingen.
De resultaten van dit onderzoek heeft VIGEZ gebruikt in hun praktische voedings- en
beweeggids.
Dit is een nuttige handleiding om mee te werken met leerlingen.
De actieve voedingsdriehoek op site van VIGEZ wordt gehanteerd in de lessen.
Websites en nieuwsbrieven (zie ook servicedocument)
-
-
www.gezondheid.be
www.vigez.be , goede en recente informatie over gezonde voeding
Nationaal voedings- en gezondheidplan
www.favv.be, federaal voedselagentschap
www.nutirnews.be, tijdschrift omtrent actuele ontwikkeling inzake
gezondheid en voeding
http://www.mijnvoedingsplan.be , Nationaal Voedings- en
Gezondheidsplan (NVGP), tips en correcte informatie voor een gezonde
eet- en levensstijl
http://www.healthandfood.be
www.vlam.be, vlaams centrum voor agro- en visserijmarketing
www.wateetenwemorgen.be
www.nl.move-eat.be, de website biedt je informatie, tips, recepten die
er helpen voor zorgen dat lekker eten en meer bewegen op een
gemakkelijke manier
www.gastromennet.be, eigentijdse recepten
www.gezondheidsnet.be, info omtrent gezondheid
www.oivo.be, onderzoeks- en informatiecentrum van de
verbruiksersorganisaties
www.kindengezin.be, http://www.kindengezin.be/voeding
www.123aantafel.be
www.iliv.be , trendrapport over ‘ een thuis’
www.etitex.be site voor textieletikettering
www.nvz.nl , achtergrondinformatie en tips voor consumenten over
wassen, afwassen en schoonmaken.
http://www.unilever.nl, wassen en schoonmaken,
http://www.unilever.nl/overons/publicaties/overigeonderwerpen/wasmi
ddelen , wasmiddelen folder
http://www.colruyt.be , infofiches ‘green line” , fiches wasmiddelen en
onderhoudsproducten
Websites van wasmiddelen oa dreft, persil, Ariel, ….
Tijdschriften
KIDDO -Bodytalk -Nutrinews –Testaankoop gezondheid
3de graad VZ
Suggesties AD 6
4
Download