Een ACTIEVE SPEELPLAATS met heel wat

advertisement
Basisschool ‘Mozaïek’
in het centrum van Sint-Kruis Brugge.
366 kinderen in
5 kleuterklassen en 11 lagere klassen.
Directie:
Joost Dendooven
Schoolsportgangmaker:
ACCOMMODATIE
Een ACTIEVE SPEELPLAATS
met heel wat uitdagingen.
DE TURNZAAL.
STIMULEREN VAN
LEERLINGENPARTICIPATIE
Leerlingen worden ingeschakeld bij tal van sportorganisaties:
• De 3de graad fungeert als scheidrechter bij de
interklassencompetities zoals basketbal en netbal.
• De leerlingen treden op als ploegverantwoordelijken bij
voetbal, netbal, trefbal.
STIMULEREN VAN GEZONDHEIDSBELEID
De fysieke fitheid wordt via circuits getraind tijdens de lessen
bewegingsopvoeding.
Een gezonde leefstijl met voldoende beweging komt ruim aan bod.
Water is steeds beschikbaar, ook na de les L.O..
Evenwichtige voeding…ja daar gaan we voor!
We eten regelmatig fruit en drinken water.
STIMULEREN VAN ACTIEVE VERPLAATSING
ACTIEVE VERPLAATSING
De Mozaïek Express is er om kinderen en ouders te motiveren om per fiets
naar school te komen. Elke dinsdag volgt de Mozaïek Express (=grote
omgebouwde go-cart) een bepaalde verkeerslus om kleuters en lln. op te
halen of af te zetten. Iedereen kan ook meefietsen.
STIMULEREN VAN ACTIEVE VERPLAATSING
ACTIEVE VERPLAATSING
De zichtbaarheidsactie:
Gedurende de donkere periode
worden de kinderen
aangemoedigd om fluo te
dragen.
De werkgroep verkeer van de
ouderraad neemt steekproeven
en tijdens de verkeersweek
wordt een beker uitgereikt voor
de zichtbaarste klas.
De verkeersweek:
Alle kinderen worden tijdens deze week aangemoedigd om zoveel mogelijk met de fiets naar
school te komen.
Deze week wordt voorbereid door de werkgroep verkeer van de ouderraad en begeleid door
vele ouders in samenwerking met de leerkrachten.
Op bepaalde dagen en uren wordt de Pastorieweg verkeersvrij gemaakt en kunnen de
kinderen al fietsend verschillende verkeersparcours afleggen.
SPORT TIJDENS DE LESSEN
Sportdagen
SPORT TIJDENS DE LESUREN
voor het 1ste-2de en 3de leerjaar: in en rond de
school.
Voor het 4de-5de en 6de leerjaar: een
fotowandelzoektocht.
De
fietsweek
Sponsor
wandeltocht
ten voordele
van Congo
Avonturen
vierdaagse
voor de 3de graad.
Deelname aan
bewegingslandschappen
zoals
kronkeldiedoe, park-en bosspelen,
american games.
VRIJE MOMENTEN SPORTIEF INVULLEN
Sportieve speelplaats
Mits de nodige afspraken
kunnen de
mik-, slag- en jongleerbox
uitgeleend worden.
Tijdens de middag
klassentornooien worden
georganiseerd.
SPORT NA DE LESSEN
Er worden trainingen van schoolploegen voor voetbal,
trefbal, netbal en basketbal voorzien na de schooluren.
Op school wordt een recreatieve schoolsportclub aangeboden:
sport en spel voor de 1ste graad, dans voor de 2de graad en 3de graad en
zwemmen voor de 3de graad.
Meer info: www.basisschoolmozaiek.be
Download