Economie-Wiskunde

advertisement
Studiegebied ASO
STUDIERICHTING ECONOMIE – WISKUNDE
3de graad
Wanneer kan ik starten in deze studierichting?
De richting ECONOMIE in de 3de graad is uiteraard een logisch vervolgtraject voor leerlingen die ook
in de 2de graad economie hebben gevolgd. Overschakelen naar de richting economie is echter ook
mogelijk zonder deze voorkennis. Tijdens de vakantie zullen deze leerlingen bijgewerkt worden (2 of
3 halve dagen) door enkele leerkrachten economie. We verwachten uiteraard een sterke motivatie.
Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?
Je vindt het interessant om na te denken over de kracht en de beperkingen van de markteconomie. Door
een grondige analyse van de economische realiteit krijg je inzicht in het feit waarom bepaalde
economieën succesvoller zijn dan andere in het creëren van materiële welvaart en in de verdeling
hiervan, ook onder de zwakkeren.
Je vindt het leuk om dit te onderzoeken en te bespreken door o.m. probleemoplossend te leren vanuit
concrete contexten, onderzoeksopdrachten uit te voeren, groepsopdrachten te maken en opdrachten te
presenteren. Ook zal je de verworven kennis toepassen op nieuwe en complexe probleemstellingen.
Je bent graag bezig met analyses en abstract denken. Het pakket wiskunde 6 uur besteedt dan ook
aandacht aan de ontwikkeling van het denken in het algemeen en van specifieke denkmethoden en
probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak.
Er wordt zowel belang gehecht aan de theoretische fundering van een wiskundig vraagstuk als de
vorming van vaardigheden en attitudes om dit te analyseren komen aan bod.
Wat doe ik na deze studierichting?
De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer uitgebreid.
Je bent voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) of professionele
bacheloropleiding in allerlei domeinen: economie, (toegepaste) wetenschappen, wiskunde,
(para)medische studies en alfawetenschappelijke richtingen.
Economie-wiskunde
Lessentabel (32 u.)
Vijfde jaar
Zesde jaar
Godsdienst
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Engels
Frans
Fysica
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
2
1
1
1
2
3
1
2
2
4
2
1
1
1
2
3
1
2
2
4
Economie
Wiskunde
4
6
4
6
Economie extra
Vrije ruimte:
- WIS 7 / 8
of
- INF 1 / 2 (programmeren)
---------------------------------------------Keuze seminarie 6de jaar
1
1
Meer info:
kOsh – Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
Tel. 014 25 45 00
www.kosh.be
2
of
2
--------------------------- --------------------------2
Download