Sociale en technische wetenschappen

advertisement
Sociale en technische wetenschappen
Een studierichting voor jou?
Je hebt aandacht voor de mensen rondom u? Je bent nieuwsgierig naar hun fysiek, psychisch en
sociaal welzijn? Maar ook voeding en milieu boeien je? Je bent bereid om een aantal technische en
agogische vaardigheden te ontwikkelen? Dan zit je goed in STW!
Wat mag je verwachten?
In deze studierichting werk je verder aan de verkenning van de wisselwerking tussen mens, voeding
en milieu en je eigen positie daarin. Je krijgt een wetenschappelijke onderbouwing vanuit
natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Bovendien ontwikkel je sociale, technische,
organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden.
Je leert ook natuurwetenschappelijke en sociaal wetenschappelijke thema’s onderzoeken en sociale
activiteiten te organiseren, aangepast aan verschillende doelgroepen.
Het vak sociale wetenschappen biedt je de mogelijkheid om sociaal vaardig te worden. Je bespreekt
de levensloop van de mens, van bij de bevruchting tot aan de dood. Je staat stil bij de cognitieve
processen en de biologische factoren die een grote rol spelen in ons leven. Het gedrag van de mens
wordt ook onder de loep genomen.
Tenslotte buig je je ook over het rechtssysteem in België en de rechten van de mens.
In de integrale opdrachten krijg je de kans om je competenties van de studierichting te verwerven en
te ontwikkelen: je leert je kennis, vaardigheden en attitudes aan te wenden in een welbepaalde
situatie. Zoals in de tweede graad word je terug aangesproken op je kritische zin, creativiteit en
probleemoplossend vermogen. De opdrachten alsook de verwachte competenties groeien in
complexiteit en moeilijkheidsgraad.
En na de 3de graad?
Heel wat jongeren stromen door naar voortgezette opleidingen in de sociale, agogische, gezondheidsen onderwijssector.
Download