STUDIERICHTING COMMUNICATIE EN MEDIA 3de graad

advertisement
Studiegebied Toerisme
STUDIERICHTING COMMUNICATIE EN MEDIA
(Onthaal en public relations)
3de graad
Wanneer kan ik starten in deze studierichting?
Er is een brede instroom van leerlingen in de 3de graad Communicatie en Media (OPR). De
leerlingen komen uit zeer verscheiden studierichtingen. De meerderheid komt uit de
studierichtingen marketing en ondernemen (handel), ondernemen en communicatie (handel-talen)
en toerisme.
Je bent sociaal geëngageerd en hebt een open communicatieve ingesteldheid. Je hebt spreekdurf
en wil actief en zelfstandig werken aan projecten. Je vertoont doorzettingsvermogen en initiatief,
je bent gericht op samenwerken.
Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?
Je bent gericht op communicatie in de brede zin van het woord, zowel voor profit als voor nonprofit. Er wordt gewerkt aan mediawijsheid en je volgt de actualiteit via verschillende
mediakanalen. Informatie wordt verwerkt en gepresenteerd.
Je leert correct omgaan met actuele communicatie- en mediamiddelen. Communicatie gebeurt op
diverse manieren: mondeling, rechtstreeks of via communicatiemiddelen, digitaal. Vanuit
verschillende invalshoeken kom je tot communicatie van het individu, een groep of een
organisatie.
Taalvaardigheid in het Nederlands is hierbij belangrijk en er is eveneens veel aandacht voor de
moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits). Met het oog op verdere studies verwerf je een
economisch-juridische basiskennis.
De band met de toekomstige arbeidswereld leg je via de stages.
Wat doe ik na deze studierichting?
Je bent voorbereid om door te stromen naar een professionele bacheloropleiding die voortbouwt
op dit profiel: communicatiemanagement, journalistiek, eventmanagement, officemanagement...
Via een HBO5 of Se-n-Se-opleiding kan je eveneens doorstromen naar de arbeidsmarkt.
Communicatie en media
(Onthaal en public relations)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde
Duits
Public Relations
Stage
Toegepaste economie
Meer info :
kOsh - Bovenrij
Bovenrij 30
2200 Herentals
Tel. 014 25 95 30
www.kosh.be
Lessentabel (34 u.)
Vijfde jaar
2
1
3
4
1
2
1
3
2
Zesde jaar
2
1
3
4
1
2
3
2
2
11
2
2
10
2
2
Download