STEM - VITO Hoogstraten

advertisement
Studierichting:
STEM
Graad:
1
Leerjaar:
1
Accenten:
Deze studierichting is een 1ste leerjaar A waarvan een aantal uren worden ingevuld
met activiteiten binnen STEM.
De leerlingen krijgen er een basisvorming in een gemeenschappelijk programma:
talen, wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen,... en zij maken er kennis
met technologie en wetenschap.
Lessentabel:
STEM
Stem staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.
Het is een studierichting waarin bovenstaande componenten meer geïntegreerd
worden aangeboden.
Sterk zijn in wiskunde is een vereiste.
Algemene vakken
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
2
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Muzikale opvoeding
1
Plastische opvoeding
2
Sociale activiteiten
1
Frans
4
Nederlands
5
Wiskunde
5*
Natuurwetenschappen
2
Vervolgopleiding:

mits attest A: voorkeurrichtingen:
o
STEM-IW2 = tweede jaar in de eerste graad STEM-Industriële
wetenschappen;

of ook
o
GBH2 = tweede jaar in de eerste graad bouw- en houttechnieken mits
sterke interesse in deze richting;
o
GME2 = tweede jaar in de eerste graad mechanica-elektriciteit mits
sterke interesse in deze richting;
o
GTW2 = tweede jaar in de eerste graad techniek – wetenschappen
mits goede resultaten voor wetenschappen en wiskunde;
o
GAB2 = tweede jaar in de eerste graad Agro-en biotechnieken mits
sterke interesse in deze richting;
o
gelijk welk tweede jaar in de eerste graad.

mits attest B: rekening houden met de beperking(en) van het attest
Technische vakken
Techniek
2
STEM
3
Totaal
*
32
wiskunde komt uitgebreid aan bod binnen het project STEM
Download