humane wetenschappen

advertisement
S I N T - J A N S C O L L E G E
www.sjc-gent.be
Campus Heiveld
Heiveldstraat 117
9040 Sint-Amandsberg
Tel: 09 228 32 40
[email protected]
Campus Visitatie
Visitatiestraat 5
9040 Sint-Amandsberg
Tel: 09 228 34 62
[email protected]
HUMANE
WETENSCHAPPEN
vzw Katholiek Onderwijs
Gent Agglomeratie
(KOGA)
Zilverenberg 1
9000 Gent
Mensen spreken elkaar aan,
glimlachen, geven elkaar een hand
of een zoen, …
Mensen spreken niet meer tegen elkaar,
mijden elkaar, …
Mensen maken ruzie, vechten, slaan,
bijten van zich af, voeren oorlog, …
Mensen vergaderen, overleggen, werken samen,
rivaliseren, communiceren, …
Mensen creëren, maken kunst of maken stuk,
organiseren en plannen, lopen in structuren,…
Zo gaat het er met mensen in de wereld aan toe.
Mensen boeien je? Je wil inzicht verwerven in de mens als individu en in de samenleving?
Je wil je communicatievaardigheden sterker ontwikkelen? Je hebt interesse in een
wetenschappelijke kijk op de maatschappij? Je bent nieuwsgierig naar culturele verschijnselen? Je vindt voldoening in het omgaan met mensen?
Maak dan zeker kennis met de richting HUMANE WETENSCHAPPEN. Wie weet is deze
studierichting wel iets voor jou!
De studierichting humane wetenschappen is een ASO-richting. Ze wil jou een brede
vorming bieden en je voorbereiden op het hoger onderwijs.
Ze richt zich tot leerlingen met een hoog abstractievermogen, die belangstelling hebben
voor een studie met een sterke sociaal-culturele inslag. Je verkent de sociale werkelijkheid en gaat op zoek naar de maatschappelijke realiteit. Daartoe ben je in staat zowel
zelfstandig als in groep bepaalde opdrachten uit te voeren.
Deze studierichting kan je pas volgen vanaf de tweede graad.
In de tweede graad leren we jou aspecten van mens en samenleving te observeren en te
beschrijven. Het is de bedoeling dat je kennis maakt met de wetenschappelijke
benadering van mens en maatschappij. Uiteindelijk leer je aan de hand van een aantal
projecten zelf een eenvoudig onderzoek uitvoeren.
In de derde graad worden andere aspecten van mens en samenleving belicht. De
inhouden zijn complexer en worden meer uitgediept. Naast het observeren en
beschrijven leer je aan de hand van een uitgebreid onderzoeksproject analyseren en
synthetiseren.
Een typische methodiek die gebruikt wordt om je deze boeiende leerstof eigen te maken,
is het projectwerk. In kleine groepjes worden zo de onderzoeksvaardigheden geoefend
en bijgestuurd. Via ‘peerteaching’ worden onderzoeksresultaten in de klasgroep
verspreid. Ten slotte worden eindconclusies gepresenteerd aan een groter publiek.
Het specifieke vak ‘gedragswetenschappen’ stelt het individu en de samenleving
centraal. Zowel het functioneren ervan als de wisselwerking tussen beide wordt
bestudeerd. Verschillende wetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie,
antropologie, … vormen een leidraad bij de studie van mens en maatschappij. De
volgende themata komen aan bod:
De ontwikkeling van de mens, van geboorte tot dood.
Factoren die de interactie en het gedrag beïnvloeden: waarneming, emoties,
sociale en culturele invloeden, …
Relaties: opbouwen, onderhouden, …
Organisaties in de maatschappij.
Zichzelf worden en zichzelf zijn.
Zelfkennis, beschrijving van de persoonlijkheid aan de hand van
gedragswetenschappelijke methodieken
Met verschillen samenleven.
Het specifieke vak ‘cultuurwetenschappen’ bestudeert cultuurfenomenen als uitingen
van mens en samenleving. Je maakt kennis met onder andere economie, recht, media,
kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Er wordt vergeleken
met het verleden en met andere hedendaagse samenlevingen. De volgende themata
komen aan bod:
Cultuur en cultuuroverdracht, subculturen, waarden en normen
Massamedia en communicatie
Welvaart en welzijn
Omgaan met kunst
Media en samenleving
Denken over … filosofie, goed en kwaad, wetenschap en techniek, …
Politiek en recht
Kunst en maatschappij
Lessentabel 2de graad
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Cultuurwetenschappen
2
2
Duits
0
1
Engels
3
2
Frans
4
4
Fysica
1
1
Gedragswetenschappen
3
3
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Informatica
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Muzikale Opvoeding
0
1
Nederlands
4
4
Plastische Opvoeding
1
0
Wiskunde
4
4
Totaal
32
32
Lessentabel 3de graad
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Cultuurwetenschappen
3
3
Duits
1
1
Engels
2
2
Esthetica
1
1
Frans
3
3
Gedragswetenschappen
3
3
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Muzikale Opvoeding
0
1
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
Plastische Opvoeding
1
0
Seminarie
2
2
Wiskunde
3
3
Totaal
32
32
Professionele bachelor, academische bachelor of master behoren tot je mogelijkheden
na de degelijke basis die in de Humane Wetenschappen werd gelegd.
Met je ASO-diploma op zak, aangevuld met een sociale en maatschappelijke weerbaarheid, met een kritische open visie, kan je in het hoger onderwijs vele richtingen uitgaan.
De meeste leerlingen vinden hun gading in
-
communicatiewetenschappen
pedagogische wetenschappen
psychologie
rechten
sociaal werk
orthopedagogie
kleuter-, lager of secundair onderwijs
bedrijfs- of communicatiemanagement.
Wens je meer informatie of wens je een persoonlijk gesprek om jouw mogelijkheden in
deze richting te bespreken, aarzel niet om contact op te nemen met onze school.
Tijdens de zomervakantie 2012 is de school open:
van maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 6 juli
vanaf donderdag 16 augustus
Download