Humane wetenschappen - WICO Campus Mater Dei

advertisement
Humane wetenschappen
Kiezen voor Humane wetenschappen in de tweede graad?
• Als je grote interesse hebt voor alles wat de mens aanbelangt ...
• Als je nieuwsgierig bent naar de wereld rondom je ...
• Als je de actualiteit boeiend vindt en dus het volgen van het nieuws en het lezen van een krant niet ervaart als een straf ...
Dan is de richting Humane wetenschappen misschien iets voor jou!
Wat leer je in de tweede graad?
Humane wetenschappen is een ASO-richting. Naast de algemene vakken zoals wiskunde,
talen, geschiedenis, wetenschappen, ... krijg je de richtingsvakken gedragswetenschappen
(GW) en cultuurwetenschappen (CW).
In GW bestudeer je het gedrag van de mens als individu en in ‘samen-leving’ met anderen.
In het derde jaar komen de ontwikkelingsfasen van de mens aan bod, gaande van baby tot
hoogbejaarde, met speciale aandacht voor de puberteit. In het 4e jaar leer je over relaties en interacties met de leefomgeving. Je leert het verband
kennen tussen persoon en gedrag. Het geheugen, emoties, relaties met anderen,
communicatie- en omgangsvaardigheden zijn items die aan bod komen.
In CW bestudeer je de creativiteit en de wijze waarop mensen meningen, inzichten en
gevoelens uiten. In het 3e jaar staat cultuur centraal. Er wordt hier bv. dieper ingegaan op
de specifieke jongerenculturen. In het 4e jaar bestudeer je de mens in de maatschappij.
Je maakt kennis met verschillende maatschappelijke velden. (vb. sociale, politieke,
economische veld).
In de lessen is er ruimte voor inbreng van de leerlingen en worden verschillende werk-
vormen gehanteerd. We besteden ook aandacht aan leren leren en aan onderzoeks-
competenties.
Wat na de tweede graad?
Humane wetenschappen in de 3e graad is de meest logische keuze. Met een A-attest
behoren andere ASO-richtingen ook tot de mogelijkheden. Je moet dan misschien wel
gemiste leerstof bijwerken.
Lessentabel 3e en 4e leerjaar
Aardrijkskunde
3
HW
1
4
HW
1
Biologie
Chemie
Cultuurwetenschappen
Duits
Engels
Frans
Fysica
Gedragswetenschappen
Geschiedenis
Godsdienst
Informatica
LO
MO
Nederlands
PO
Wiskunde
Totaal lesuren
1
1
2
0
3
4
1
3
2
2
1/0
2
0
4
1
4/5
32
1
1
2
1
2
4
1
3
2
2
1/0
2
1
4
0
4/5
32
Vakken
Kiezen voor Humane wetenschappen in de derde graad?
• Als je nieuwsgierig bent naar het waarom van het handelen van de mens ...
• Als je jezelf wil ontplooien en geprikkeld wil worden in je denken over de mens en de
maatschappij ...
• Als je je mening zowel mondeling als schriftelijk kan weergeven, ondersteund door
gefundeerde argumenten ...
• Als je de actualiteit op de voet volgt ...
Dan is de richting Humane wetenschappen misschien iets voor jou!
Wat leer je in de derde graad?
De richting Humane wetenschappen is een volwaardige ASO-richting. De richtingsvakken
gedrags- en cultuurwetenschappen hebben een hoog abstract karakter en zijn tegelijk sterk
geworteld in de leefwereld van de leerling.
De gedragswetenschappen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving.
Interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit de psychologie, de pedagogie, de sociologie
en de antropologie helpen je antwoorden te formuleren op typisch menselijke vraagstukken.
De cultuurwetenschappen onderzoeken ‘cultuurfenomenen’ in de brede zin van het woord.
Je maakt kennis met filosofie, recht, politiek, media en kunst en je ontdekt hoe zij onze
samenleving zin geven.
Het programma wordt uitgebreid met onderzoekscompetenties en economie (5e jaar) en
veldverkenning, wetenschappelijk Engels en statistiek (6e jaar). Vanuit deze invulling word je
op verschillende vlakken goed voorbereid op verder studeren.
Tijdens de veldverkenning in het zesde jaar ga je de theorie aan de praktijk toetsen. Je leert
jezelf, je sterke en minder sterke kanten goed kennen in deze periode. Voor velen is deze stage ook een bevestiging van hun studiekeuze.
Lessentabel 5e en 6e leerjaar
Vakken
Aardrijkskunde
Cultuurwetenschappen
Duits
Engels
Esthetica
Frans
Gedragswetenschappen
Geschiedenis
Godsdienst
LO
Nederlands
Seminaries
Onderzoekscompetenties
Statistiek
Toegepaste economie
Veldverkenning
Wetenschappelijk Engels
Wetenschappen
Wiskunde
Totaal lesuren
5
HW
1
6
HW
1
4
1
2
1/0
3
3
2
2
2
4
3
1
2
1
3
3
2
2
2
4
2
1
2
3/4
33
1/0
2
1
2
3/4
33
Wat na de derde graad?
De richtingsvakken en de algemene vakken bereiden je goed voor op hoger onderwijs, zeker
in de menswetenschappelijke richtingen. Dit kan zowel op professioneel als op academisch
niveau.
WICO campus Mater Dei | Kloosterstraat 13-17 | 3900 Overpelt | 011 64 26 42 | [email protected]| mdo.wico.be
vzw WICO | Dorpsstraat 93 | 3900 Overpelt | 011 53 99 70 | [email protected]
| www.wico.be
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards