Wat met publicaties die aan de criteria van het BOF

advertisement
Wat met publicaties die aan de criteria van het BOF-besluit en het Gezaghebbende Panel voldoen
maar niet tot de humane of sociale wetenschappen lijken te behoren?
Het BOF-besluit bepaalt dat voor het VABB-SHW de publicaties worden verwerkt die behoren tot de
sociale en humane wetenschappen en die afkomstig zijn van onderzoekers verbonden aan een
Vlaamse universiteit. Sociale en humane wetenschappen worden daarbij gedefinieerd zoals in het
Web of Science, dat een brede definitie hanteert (ze omvat bijvoorbeeld ook milieuwetenschappen,
sportwetenschappen en verpleegkunde). Van onderzoekers met een aanstelling in een faculteit
sociale of humane wetenschappen wordt aangenomen dat hun onderzoek sowieso tot de sociale en
humane wetenschappen kan worden gerekend. Omwille van de aard van hun onderzoek
(bijvoorbeeld met een sterk wiskundige inslag) en ingevolge interdisciplinaire samenwerking en
publicaties, kan het echter lijken alsof bepaalde van deze publicaties niet tot de humane of sociale
wetenschappen te behoren, hoewel de inhoud wel (mede) het resultaat is van onderzoek in de
sociale en humane wetenschappen.
1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards