Sociale en technische wetenschappen - Sint

advertisement
2de graad - TSO
Sociale en Technische Wetenschappen
H
Iets voor jou?
IW
Ben je sociaal voelend en ben je geboeid door natuurwetenschappen, met als speciļ¬ek domein ‘voeding’? Ben je crea ef? Werk je graag met mensen en kan je je
goed inleven in de leefwereld van anderen? Dan is de rich ng sociale en technische wetenschappen iets voor jou.
L
M
Wat leer je?
MW
N
E
E-MT
Binnen de studierich ng STW ligt de nadruk op de vakken natuurwetenschappen,
sociale wetenschappen en centraal staat het vak integrale opdrachten (IO). In dit
vak wordt er vakoverschrijdend gewerkt en moeten de leerlingen volgende vier
competen es bereiken: een wetenschappelijk onderwerp onderzoeken, een maaljd of ac viteit organiseren, voor een doelgroep presenteren en eigen studieloopbaan in handen nemen.
E-W
STW 1ste lj 2de lj
L
L-MT
L-W
ORA
OLA
BS
O
OM
LOS
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
1
1
Informa ca
1
1
Lichamelijke Opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
3
3
Integrale Opdrachten
Vier competen es: onderzoeken, organiseren, presenteren en studieloopbaan
7
7
Natuurwetenschappen
4
4
Sociale Wetenschappen
4
4
TOTAAL
34
34
STW
28
Download