Latijn – Moderne Talen ASO

advertisement
Latijn – Moderne Talen ASO
3de graad ASO Latijn – Moderne Talen
Lessentabel
LMT
5e jr
Algemene vorming:
Godsdienst
Aardrijkskunde
Esthetica
Geschiedenis
LO
Klassieke talen:
Latijn
Moderne talen:
Duits
Engels
Frans
Nederlands
Wetenschappen en wiskunde:
Wetenschappen
Wiskunde
TOTAAL
8
2
1
1
2
2
5
5
14
3
3
4
4
5
2
3
32
6e jr
8
2
1
1
2
2
5
5
14
3
3
4
4
5
2
3
32
Profiel van de studierichting
Je wil je klassieke vorming vervolmaken en zo je abstract denken en zin voor analyse en
nauwkeurigheid verder ontwikkelen.
Je studeert graag talen en je bent er goed in en je hebt literaire belangstelling.
Binnen het vak Latijn kom je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit
geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De
lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is
van de Westerse wereld.
Daarnaast heb je een ruim talenpakket: Nederlands, Frans, Engels en Duits. De aandacht gaat naar het
ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), maar ook
reflectie op de taal en literatuur komen aan bod.
Perspectieven
De verdere uitwegen na deze studierichting zijn zeer ruim. Zuiver wiskundig wetenschappelijke
richtingen liggen gezien het geringe aantal uren wiskunde en wetenschappen in deze richting, echter
minder voor de hand.
Download