Latijn B

advertisement
Latijn B
Tweede graad
algemeen
specifiek
abstract
concreet
Visie
In deze studierichting bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur.
Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude taal te leren kennen,
het leert je ook probleemoplossend denken. Zo oefen je ook het
aanleren van vreemde talen. In deze studierichting blijven wiskunde en
wetenschappen belangrijk.
Aanpak
In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.
De leerstof Frans en Engels wordt sneller verwerkt.
Binnen deze studierichting kies je bovendien voor een extra uur wiskunde
om zo het inoefenen van je wiskundig-wetenschappelijke bekwaamheid te
vergroten.
Profiel van de leerling
Je hebt aanleg voor Latijn. Je bent geïnteresseerd in kunst en cultuur en
je hebt aanleg voor talen. Daarnaast ben je ook goed voor wiskunde en
wetenschappen.
Perspectief
In de derde graad stroom je normaal door naar Latijn-moderne talen,
Latijn-wiskunde, Moderne talen-wetenschappen of Wetenschappenwiskunde.
Latijn B
Tweede graad
1ste
leerjaar
2de
leerjaar
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Duits
0
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Fysica
2
2
Geschiedenis
2
2
Informatica
1
1
Latijn
5
5
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Plastische opvoeding
1
0
Wiskunde
5
5
32
32
Totaal
taal & cultuur
welzijn & maatschappij
wetenschap & techniek
Download