Latijn-moderne talen

advertisement
Latijn-moderne talen
Derde graad
algemeen
specifiek
abstract
concreet
Visie
In deze studierichting ligt de klemtoon op de studie van Latijn en moderne
talen. Via de studie van het Latijn kom je in contact met de wortels van
onze westerse beschaving. Je bestudeert authentieke teksten en leert zo de
antieke cultuur en samenleving doorgronden. In het vak Latijn komen ook
filosofie, retoriek en recht aan bod.
Daarnaast krijg je een grondig pakket Frans, Engels en Duits.
Aanpak
In Latijn analyseer je Latijnse teksten en leer je de verbanden leggen met
onze huidige westerse samenleving. In de taalvakken heeft men zowel
aandacht voor de theoretische studie van de taal als voor de vaardigheden.
In natuurwetenschappen worden chemie, fysica en biologie samen
aangeboden.
Profiel van de leerling
Je bent goed in Latijn. Je bent geïnteresseerd in kunst en cultuur en in
het verband tussen de oudheid en onze maatschappij. Je hebt aanleg voor
talen.
Perspectief
Na het beëindigen van deze studierichting ben je voorbereid om een
academische bacheloropleiding aan te vatten, zoals rechten, talen,
geschiedenis, pedagogie, …
Latijn-moderne talen
Derde graad
1ste
leerjaar
2de
leerjaar
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Duits
3
3
Engels
3
3
Esthetica
1
1
Frans
4
4
Geschiedenis
2
2
Latijn
4
4
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
3
3
Keuzevak wiskunde of spaans
1
1
32
32
Totaal
taal & cultuur
welzijn & maatschappij
wetenschap & techniek
Download