Huiswerk voor 2 mei

advertisement
Huiswerk voor 2 mei
Hoi Maya,
Wat we op dinsdag 25 april hebben gedaan:





Huiswerk besproken (zinnen maken in de verleden en vtt met vijf nieuwe ww). Dat ging
prima (varen, vechten, zwemmen, zingen en zoeken), je was alleen vergeten dat varen
van A naar B gecombineerd wordt met ‘zijn’, dus hij is gevaren naar het eiland.
Deel 8 les 5A gedaan, kledingstukken en stoffen besproken. Oefeningen 5A gedaan uit
werkboek, iets aangepast (zonder CD). Waar liggen/staan/hangen de kleren?
Meerkeuzevragen beantwoord bij verhaaltjes waar een woord ontbrak – woordenschat
en begrijpend lezen. Dat ging heel goed! Je wist bijna alle woorden.
Jeugdjournaal van ongelukkige konijnen bekeken, besproken
Op dedagvandaag.nl tekst gelezen over schatten op de zeebodem (21 april). Vragen
beantwoord en onbekende woorden besproken (veilig, beschermd, sabels, munten,
kanonnen, toevallig).
Wat we dinsdag 2 mei gaan doen:
Verder met deel 8 tekstboek, les 5B grammatica en oefeningen. Tekst Nieuwsbegrip lezen.
Huiswerk voor 2 mei:
Maak vijf zinnen met werkwoorden uit de lijst die je van mij hebt gekregen in de verleden tijd
en de voltooid tegenwoordige tijd.

Vragen? Je kunt mij altijd mailen! Tot volgende week!
Juf Linda
[email protected]
Download