lessenreeks_filosofie_en_psychologie-a44

advertisement
Lessenreeks Filosofie en Psychologie, A44
1. Gedragspsychologie: observatie van het individu
Communicatie tussen mensen
Dinsdag 4 december
Huiswerk: maken opdracht 39 t/m 44; lezen p. 11 t/m 15
Behaviorisme versus Eugenics: is gedrag aan te leren, of voorbestemd?
Dinsdag 11 december
Huiswerk: maken opdracht 45 en 46; lezen p. 35-36
2. Sociale psychologie: de invloed van anderen
De consequenties van sociale druk
Vrijdag 14 december
Huiswerk: lezen stencils Zit er wel een beest in de mens?
3. Biologische psychologie: genen en hersenen
De invloed van onze genen
Dinsdag 18 december
Huiswerk: lezen p. 38-39.
In je agenda: huiswerk tot aan de kerstvakantie:
Di 4/12 maken opdracht 39 t/m 44; lezen p. 11 t/m 15
Vr 7/12 maken en inleveren: 10 filosofische stellingen!
Zoek op Internet, in je filosofieboek of in een boek of tijdschrift minimaal 10 filosofische stellingen. Filosofische
stellingen zijn geen filosofische vragen, maar standpunten die met argumenten te verdedigen zijn. Het kenmerk
van een filosofische stelling is, in vergelijking met bijvoorbeeld een wetenschappelijke stelling, dat deze niet
toetsbaar is en de stelling alleen met argumenten onderbouwd kan worden. Dus bijvoorbeeld: “alle mensen zijn
van nature slecht”.
Di 11/12 maken opdracht 45 en 46; lezen p. 35-36
Vr 14/12 lezen stencils Zit er wel een beest in de mens?
Di 18/12 lezen p. 38-39.
Vr 21/12: kerstviering, geen les
Download