Toets vierde klas Wij denken over filosofie

advertisement
Toets vierde klas Wij denken over filosofie
Lees de vragen goed, formuleer zorgvuldig en in volzinnen. Achter de
vragen staat tussen haakjes het aantal punten dat je kunt verdienen
(totaal: 37) Veel succes!
Vraag 1
Wat is een betekenissysteem? (2)
Vraag 2
a. Wat is een belangrijk kenmerk van een filosofische vraag? (1)
b. Geef 3 voorbeelden van filosofische vragen die aan dit kenmerk
voldoen. (3)
Vraag 3
Wat is typisch voor het vak filosofie en is bij andere vakken niet het
geval? (1)
Vraag 4
Het begin van een artikel:
Telecomconcern KPN wil meer vrouwen in de bedrijfstop. Om dat te
bereiken mogen voor bepaalde hoge functies alleen vrouwen zich
kandidaat stellen.
a. Welke vooronderstellingen liggen ten grondslag aan deze tekst? Noem
er drie. (3)
Vraag 5
Geef per begrippenpaar een begripsrelatie aan. Kies uit: hiërarchisch,
deel-geheel, causaal, uitsluitend, insluitend. (Het kan, maar hoeft niet per
se zo te zijn dat elke begripsrelatie 1 keer voorkomt).
a. goed-kwaad (1)
b. vader-kind (1)
c. woord-taal (1)
d. onderdrukking-geweld (1)
e. discriminatie-angst (1)
Vraag 6
a. Wat is volgens Plato het doel van de filosofie? (2)
b. Wat is volgens Wittgenstein het doel van de filosofie? (2)
c. Waarom wordt Nietzsche de filosoof met de hamer genoemd? (1)
Vraag 7
a. Geef drie waarden die belangrijk zijn voor jou en leg uit waarom jij die
belangrijk vindt. (3)
b. Zijn de drie waarden die jij noemt instrumenteel of intrinsiek? Leg uit.
(3)
c. Wat is een norm? (1)
Vraag 8
Sommige Inuit (Eskimo-volkeren) doden als er hongersnood is, de
bejaarden in de groep. Zo hoeft het schaarse voedsel slechts over de
jonge mensen verdeeld te worden. Hoe zou een westerse universalist
hierover oordelen? En een relativist? (6)
Vraag 9
Hoe denk jij dat het komt dat als vijf mensen hetzelfde ongeluk hebben
zien gebeuren, zij toch alle vijf een ander verhaal erover vertellen? (4)
Download