Een filosofie van de wiskunde in het onderwijs

advertisement
Een filosofie van de wiskunde in het onderwijs?
Ad Meskens
(Vrije Universiteit Brussel, Hogeschool Antwerpen)
“Wat is het nut van de wiskunde? Waarom moeten we dit kennen?” is een vaak gestelde vraag
door de leerlingen. Het antwoord hierop is niet eenduidig. Het hangt samen met een
maatschappijvisie en de filosofie van de wiskunde van vnl. de lesgever. Een deel van het
antwoord is ongetwijfeld te vinden in de onredelijke mathematiseerbaarheid van de natuur,
die van de wiskunde de dienstmeid van de wetenschappen maakt. Kan het onderwijs
overbrengen dat de wiskunde vanuit deze wetenschappen vraaggestuurd is? Maar is het ook
niet zo dat wiskunde een zeer zuivere (de zuiverste vorm) van menselijk denken is en
onafhankelijk van de wereld bestaat. Wat betekent dat onafhankelijk van de wereld bestaan,
heeft E.T. dan dezelfde wiskunde? Of bestaan er buiten ons weten ook andere wiskundes? Het
opwerpen van een vraag lokt onmiddellijk tegenvragen van leerlingen op. Op enkele van de
filosofische aspecten van de wiskunde zal, vanuit het oogpunt van het middelbaar onderwijs,
worden ingegaan o.a. aan de hand van enkele voorbeelden.
Download