Cursus “Zhuangzi: Filosofie met de vlinderslag”

advertisement
PROGRAMMA
Cursus “Zhuangzi: Filosofie met de vlinderslag”
Docent: dr. Woei-Lien Chong
Deze cursus volgt de opbouw van het nieuwe boek dat de docent recentelijk heeft
gepubliceerd: Filosofie met de vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Damon,
2016). Daarin wordt de oefenweg van Zhuangzi uiteengezet aan de hand van de originele
teksten, in samenhang met de filosofie van Laozi.
Voor elke les leest u thuis een hoofdstuk (soms twee hoofdstukken) uit het boek, en
noteert u uw vragen en opmerkingen. Deze stof wordt tijdens de les gezamenlijk besproken en
bediscussieerd. Het is de bedoeling dat op deze wijze alle dertien hoofdstukken van het boek
worden doorgewerkt. De stof wordt geregeld verlevendigd met Powerpoint-presentaties, die u
na de les krijgt toegemaild. Het programma is als volgt:
Les
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Onderwerp
Inleiding
Hoofdstuk 1 en 2. Uitleg van de in het boek gevolgde methode. De historische
en culturele achtergronden van de Zhuangzi.
Hoofdstuk 3. De basisprincipes van Laozi’s Daodejing, geconcentreerd in het
eerste aforisme. Een analyse.
Hoofdstuk 4. Meditatie-instructies van Laozi: keer in en transformeer je eigen
bewustzijn.
Hoofdstuk 5 en 6. Zhuangzi vertelt via metaforen over de reis des levens.
Samen analyseren we het wereldberoemde verhaal over de vis Kun en de
vogel Peng.
Hoofdstuk 7 en 8. Zhuangzi’s dialogen met zijn boezemvriend Huizi en hun
betekenis voor de levenskunst. Zijn Zhuangzi’s parabels en metaforen alleen
maar grappig? Of zit er meer achter?
Hoofdstuk 9. Zhuangzi’s deconstructie van de taal: complex, maar ook uiterst
verhelderend.
Hoofdstuk 10. Zhuangzi en de rol van meditatie op de oefenweg. Over “het
vasten van het hart” en “zitten en vergeten”. We gaan ook zelf proberen om te
“ademen uit de hielen”!
Hoofdstuk 11 en 12. We worden ingewijd in het geheim van de kok. Ook de
wielmaker, de houtsnijder en andere levenskunstenaars klappen onbevangen
uit de school.
Hoofdstuk 13. “Het niets is het hoofd, het leven de ruggengraat en de dood de
kont”: Zhuangzi’s beroemde verhalen over de eenheid van leven en dood.
Download