Filosofen

advertisement
KENNEN-KUNNENLIJSTJE INLEIDING FILOSOFIE
Op de site van de lesmethode zijn per hoofdstuk uitwerkingen van de kennen-kunnenlijstjes in
het werkboek te vinden: www.hetoogindestorm.nl (downloads, woordenlijst – Inleiding). Je
kunt deze lijst downloaden als pdf-bestand.
Filosofen
Plato
Wittgenstein I
Wittgensten II
Kant
Barthes
Empedocles
Aristoteles
Anaximander
Socrates
Pythagoras (als filosoof)
Parmenides
Heraclitus
Democritus
Begrippen(paren)
Filosofie, philos, sophia
Filosofische houding
Dogmaticus
Vooronderstelling
Etymologie
Noodzakelijke voorwaarde
Voldoende voorwaarde
Inhoud (van een begrip)
Omvang (van een begrip)
Definitie (soort-verschil, krap, ruim,
sluitend, stipulatief, aanwijzend)
stappenplan soort-verschil definitie
soortbegrip
definiendum-definiens
genusbegrip
specifieke verschil
ordeningsprincipe
betekenis (gebruiks-, etymologische,
emotionele stipulatieve,)
essentialisme
generaliseren
taalspelen
familiegelijkenissen
taalkritiek
linguistic turn
logische betekenis
nominalisme
realisme
begin(sel)
filosofische verwondering
cirkelargument
autoriteitsargument
polis
stadstaat
agora
mythe
logos
mythologie
kosmologie
democratie
drie kernvakken filosofie
fysica
ethica
logica
physis
oerstof
atomisme
presocratici
ethos
nomoi
sofist
relativisme
antropomorfisme
zedelijk
archè
rationalisme
zoion logon echon
animal rationale
De acht disciplines (deelgebieden) van de
filosofie (naam en inhoud)
strategieën
definitie analyseren en opstellen
vrij associëren/brainstorm
noodzakelijke en voldoende voorwaarden aangeven
vooronderstellingen nagaan
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards