Gegevens geestelijk verzorger opname sprekerslijst

advertisement
Gegevens opname sprekerslijst website Humanistisch Verbond
Naam
Silvia Benschop
Contactgegevens (telefoonnummer(s), mail)
[email protected]
06-22471690
Woonplaats
Utrecht
Achtergrond
Studeerde af aan de Academie voor Beeldende
Kunst in Den Haag. Werkt o.a. als fotograaf en
houdt zich al vele jaren intensief bezig met
filosofie. Nam deel aan verschillende trainingen
bij diverse praktische filosofen waaronder de
Franse filosoof Oscar Brenifier (Institut de
Pratiques Philosophiques). Studeerde enkele
jaren wijsbegeerte aan de Universiteit van
Utrecht en volgde aanvullend opleidingen bij de
Internationale School Voor Wijsbegeerte
(ISVW), waaronder de beroepsopleiding tot
filosofisch consulent.
Te benaderen als gespreksleider (algemeen) In nader overleg vast te stellen
Te benaderen als spreker voor ‘Opvoeden en Nee
onderwijs’
Te benaderen als spreker voor een ander
specifiek thema (graag specificeren, mag
uitvoerig)
- Levenskunst
-Themaworkshops - ouderdom, liefde, werk,
professionaliteit, kunst, emoties, angst,
gezondheid, vriendschap, het lot, genieten, ed.
Aan de hand van klassieke en moderne
filosofen, afhankelijk van het thema. Thema
aanbod op maat mogelijk. Eenmalig dagdeel (of
meerdere in overleg).
-Genieten van duurzaamheid: van klassiek
hedonisme (Epicurus) naar alternatief
hedonisme (Kate Soper). Geschiedenis, theorie,
onderzoek, oefening, toepassing in het eigen
leven. Duur en niveau van workshop/cursus in
overleg.
-Kennismaking met filosofie (de basis, zonder
voorkennis)
Wat is filosofie? Filosofie is niet alleen een
academische activiteit die zich bezig houdt met
tekstinterpretaties en het onderzoeken van
historische ideeën. Filosofie is ook een
praktische activiteit om de geest te vormen en
een wezenlijke bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van het dagelijkse leven. Er zijn vele
manieren om je bezig te houden met filosofie en
om te filosoferen. In deze workshops o.a. korte
kennismaking met filosofie en de vormen van
filosofiebeoefening. Heel veel (speelse)
oefeningen met als doel het ontwikkelen van
basisvaardigheden die hiervoor nodig zijn,
zoals o.a.. objectieve afstand nemen van de
eigen mening, kritisch nadenken over de eigen
standpunten, een onderzoekshouding
aannemen, de kunst van het vragen stellen, het
denken verhelderen, conceptualiseren,
problematiseren en het verkrijgen van begrip
over bestaande ideeën. Duur en niveau van
workshop/cursus in overleg.
Gebied beschikbaarheid (stad, regio of
provincie)
Utrecht (provincie), Noord-Holland, ZuidHolland, Midden Nederland (Zwolle, Arnhem,
Nijmegen), Noord-Brabant ('s Hertogenbosch,
Eindhoven, Breda)
Andere voorwaarden beschikbaarheid (bijv.
alleen 's avonds of in het weekend)
In nader overleg vast te stellen
Vergoeding (exclusief reiskosten)
In nader overleg vast te stellen
Download