Ethische kwesties inde economische theorie

advertisement
Vereniging voor Wijsbegeerte te ’s-Gravenhage
Opgericht 21 februari 1907
www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl
Lezing door Prof. Dr. J.J. (Jack) Vromen (EUR):
Ethische kwesties in de economische theorie
Steeds duidelijker wordt dat de economische werkelijkheid geen amorele
werkelijkheid is en ook dat de economische theorie geen waardevrije
wetenschap is. De economische werkelijkheid is doordesemd van normen en
waarden; veelal impliciete waarden liggen ten grondslag aan de economische
theorie.
In de kern van de zaak draait het in de economische theorie uiteindelijk om
efficiëntie. Ingegaan wordt op de vraag hoe deze waarde zich verhoudt tot
gelijkheid, een andere waarde die veel mensen belangrijk vinden. In
economische transacties blijken mensen namelijk niet alleen om hun materiële
eigenbelang te geven, maar spelen hun opvattingen over eerlijkheid en
rechtvaardigheid ook een belangrijke rol. Bovendien blijken pogingen om
efficiëntere uitkomsten te verkrijgen door het introduceren van financiële
prikkels soms averechts uit te pakken. Steeds meer economen buigen zich over
de vraag hoe dat kan. Enkele pogingen daartoe worden besproken.
Jack Vromen is professor Theoretische Filosofie, met als specialisatie Filosofie
van de Economie, aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Hij studeerde economie en filosofie in Tilburg en promoveerde in
Amsterdam. Momenteel is hij tevens decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte.
Tijd: 20:15 uur
Plaats: Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53, ’s-Gravenhage
Belangstellenden zijn ter kennismaking welkom tijdens een van onze
lezingen.
Graag aanmelden via [email protected]
De volgende lezing is op 17 november a.s.:
Rutger Claassen (Universiteit Utrecht) over zijn boek “Het huis van de
vrijheid”
Download