Document

advertisement
Filosofie
1
Wat betekent filosofie
φιλο-σοφία
φιλέω
fileoo= houden van, begeren
σοφία
sofia=wijsheid
φιλο-σοφία
filosofie=wijsbegeerte
2
Waarover gaat filosofie?
Filosofie is theoretische discipline
Filosoferen is communiceren
Filosoferen is discussiëren
Filosoferen is vragen stellen
Dus de lessen komen neer op lezen,
luisteren, praten, debatteren, vergelijken.
4
Het is niet mogelijk om twee keer
in dezelfde rivier te stappen.
Alles stroomt.
Herakleitos
6
Waaruit bestaat filosofie?
Esthetica
Ethica
Wetenschapsfilosofie
Logica en Retorica
Metafysica
Dat zijn moeilijke woorden voor:
7
Wat is mooi?
Hoe gedraag ik me?
Wat kan ik weten?
Wat zeg ik?
Bestaat God?
8
9
10
Het oog in de storm H/V
11
12
13
Filosofie op SvJT
Extra keuzevak
Niet in plaats van andere vakken
Kans om je te onderscheiden
Volledig vrijwillige inzet
14
Download